Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Urologie

De afdeling Urologie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van kanker in de urinewegen bij man en vrouw en van kanker aan de mannelijke geslachtsorganen. Ook urologische complicaties van andere kanker behandelingen behoren tot het werkterrein van de afdeling Urologie.

Multidisciplinair

De behandeling wordt vrijwel altijd bepaald na bespreking met andere specialisten en collega's (multidisciplinaire bespreking). Dat kan betekenen dat een tumor operatief verwijderd moet worden. Maar het kan ook betekenen dat u voor of na een operatie radiotherapie en/of chemotherapie moet krijgen. 

Controle

De uroloog zal u na de behandeling blijven controleren. Hiermee kan vroegtijdig worden vastgesteld of de kanker is teruggekeerd. Ook kunnen eventuele complicaties of langetermijngevolgen adequaat worden behandeld of voorkomen. Ook wanneer u urologische klachten heeft na een behandeling kan de uroloog u helpen.

Verpleegkundig specialisten, assistenten in opleiding en fellows

Aan de afdeling Urologie zijn zes verpleegkundig specialisten verbonden. Zij geven informatie over de verschillende mogelijkheden en begeleiden u tijdens uw behandeling. Ook zijn er altijd assistenten in opleiding voor uroloog aanwezig en fellows (urologen die zich in de oncologie verder willen bekwamen).

Bex, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Axel) Bex

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1999 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Inmiddels ben ik een van de stafleden op de afdeling Urologie. Ik behandel vanzelfsprekend alle urologische tumoren, maar mijn speciale aandachtsgebied is het niercelcarcinoom. Ook ben ik betrokken bij de ontwikkeling van steeds betere kijkoperaties en robotoperaties voor de kleinere tumoren.

Wat ik heel prettig vind in het AVL zijn de korte lijnen tussen collega's. We hebben allemaal te maken met één soort ziektebeeld en we hebben hetzelfde doel voor ogen. Dat komt de patiëntenzorg enorm ten goede.

Close this window
Hendricksen, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. K. (Kees) Hendricksen

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2014 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben daar na mijn basisopleiding tot uroloog eerst één jaar fellow geweest, en nu staflid. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent reeds interesse voor de gehele oncologische urologie; daarbinnen houd ik mij vooral bezig met blaaskanker, kanker van de hoge urinewegen (urineleider en nierbekken) en nierkanker.

Geen enkele patiënt is hetzelfde en dat betekent dat voor iedere patiënt een unieke aanpak nodig is. Deze aanpak wordt multidisciplinair afgestemd. Ieder overleg heeft zijn eigen experts die zich nog verder hebben gesubspecialiseerd, waardoor wij in staat zijn te handelen volgens de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Aan die ontwikkelingen willen wij zelf actief bijdragen, wat kan betekenen dat wij u vragen om deel te nemen aan onderzoek. 

Close this window
Horenblas, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. S. (Simon) Horenblas

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Ervaring

Na een periode in de tropen, startte ik in 1988 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ook dat waren tropenjaren aangezien ik de enige uroloog was. Inmiddels zijn we een omvangrijke groep en bestrijken we vrijwel alle aspecten van de urologische oncologie, inclusief de urologische complicaties van oncologische behandelingen.

Door het onderzoek op het gebied van het peniscarcinoom zijn we het referentiecentrum voor die tumor geworden. Hoewel deze ziekte zeldzaam is heeft het geleid tot een groot aantal onderzoekingen, die van belang zijn gebleken voor alle urologische tumoren. Heden ten dage zijn we in Nederland dan ook een verwijzingscentrum voor de chirurgische behandeling van nierkanker, blaaskanker, prostaatkanker, testistumoren en complicaties van oncologische behandelingen in het algemeen. Denk aan fistels en alle door bestraling veroorzaakte complicaties.

Mijn doel is altijd zo rationeel mogelijk te behandelen met de minst mogelijke schade voor de patiënt. Het zoveel mogelijk sparen van normaal weefsel is een belangrijke leidraad voor onze behandeling geweest. Al ons werk wordt voortdurend ondersteund door onderzoek dat uiteindelijk tot een verbetering van de resultaten moet leiden.

Close this window
Van der Laan, Dagbehandeling, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

E. (Elsbeth) van der Laan

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist, Urologie en Dagbehandeling

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2005 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. In september 2011 ben ik gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist en inmiddels ben ik gespecialiseerd in het vakgebied Urologie, waar diverse medicinale behandelingen aan bod komen. Meestal bij patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker.

Daarnaast werk ik op de Dagbehandeling. Samen met een team van verpleegkundig specialisten zetten we ons in voor optimale zorg voor patiënten op deze afdeling.
Close this window
Lechner, Gynaecologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

A. (Anoesjka) Lechner

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist Urologie en Dagbehandeling

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2004 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Eerst als oncologieverpleegkundige en later, na het behalen van mijn MANP (sinds 2011), als verpleegkundig specialist. Recent ligt mijn focus bij patienten met prostaat-, zaadbal- of blaaskanker die een medicinale behandeling krijgen.  Veelal zijn dit patienten met uitzaaiingen.  Daarnaast werk ik een dag per week op de dagbehandeling.

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de oncologie. Als verpleegkundig specialist wil ik zorgen voor heldere informatie, maar vooral ook aandacht houden voor wat een patient ervaart als kwaliteit van leven en de zorg daarop afstemmen. Werken in het Antoni van Leeuwenhoek betekent voor mij samenwerken. Niet alleen met deskundige collega's, de huisarts of andere zorgeverleners buiten het Antoni van Leeuwenhoek, maar vooral ook met de patient en hun naasten.

Close this window
Van Muilekom, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

MANP. H.A.M. (Erik) van Muilekom

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Ervaring

Vanwege mijn brede interesse in de oncologie ben ik in 1991 begonnen in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). In de loop van de jaren heb ik me verder gespecialiseerd in de urologische oncologie, waarbij prostaatkanker mijn belangrijkste aandachtsgebied is.

De onderlinge betrokkenheid in het AVL en de grote mate van professionaliteit maken het werk heel uitdagend. Ook vind ik het belangrijk dat patiëntenzorg op de eerste plaats komt. Persoonlijke aandacht, respect en een op maat gesneden behandeling en begeleiding gaan hand in hand samen met het AVL.

Close this window
Van der Poel, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. H.G. (Henk) van der Poel

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

De ontwikkeling en integratie van nieuwe technieken is een uitdaging in de Nederlandse geneeskunde. Binnen onze afdeling werken we nauw samen met verpleegkundig specialisten om de urologische zorg voor patiënten soepel en duidelijk te laten verlopen. Als uroloog behandel ik twee van de tumoren die in de top vijf voorkomen: prostaatkanker en blaaskanker. Nieuwe ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar snel op. In de dagelijkse praktijk vind ik het belangrijkste doel: patiënten zo goed mogelijk informeren over wat er voor hen mogelijk is.Close this window
Bas van Rhijn

Dr. B.W.G. (Bas) van Rhijn

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Samen met collega-urologen en verpleegkundig specialisten behandel ik patiënten met een urologische tumor, bijvoorbeeld in de prostaat, blaas, nier, zaadbal of penis. Wat betreft onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in blaaskanker.  De multidisciplinaire werkwijze en de toegankelijkheid van medisch specialisten en verpleegkundig personeel zijn in het AVL buitengewoon goed. Dat maakt het werken in dit ziekenhuis plezierig en uitdagend.
Close this window
Wit, Esther

E.M.K. (Esther) Wit

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog; prostaatkanker

020 512 9111

Ervaring

Na mijn opleiding tot uroloog ben ik in 2013 in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis komen werken. Inmiddels ben ik een van de stafleden. De behandeling van urologische tumoren met minimale invasieve technieken, zoals robotchirurgie, hebben mijn interesse. Binnen het Antoni van Leeuwenhoek wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij we steeds maar streven naar verbetering, met korte lijnen tussen collega specialisten, én met persoonlijke zorg en aandacht voor de patient. Dit alles vind ik zeer belangrijk en dat maakt werken in dit ziekenhuis uniek. 

Close this window
Tillier, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

C.N. (Corinne) Tillier

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist Urologie

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2010 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Na twee jaar werd ik hier verpleegkundig specialist. Ik heb tijdens mijn loopbaan in Nederland en Frankrijk altijd op de afdeling Oncologie gewerkt en veel ervaring bij Urologie opgedaan. Urologie is een boeiend specialisme. Mijn aandachtsgebieden zijn prostaatkanker, nierkanker en peniskanker. Patiënten de beste zorg en de beste begeleiding geven, is mijn prioriteit. Mijn motto? Ik werk met mijn hart zonder mijn ziel te verliezen.

Close this window
Offringa, Eva

E. (Eva) Offringa

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2010 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. In september 2015 ben ik begonnen als verpleegkundig specialist in opleiding binnen de urologie met als aandachtsgebied de blaas. Ik maak deel uit van een multidisciplinair team, waar we gebruik maken van sneldiagnostiekpaden. Hierdoor zijn de patiënten binnen een kort tijdsbestek op de hoogte van hun behandelmogelijkheden.

Dat ik als verpleegkundig specialist gedurende dit traject als vast aanspreekpunt voor de patiënt kan fungeren, maakt dit werk voor mij uniek!

Close this window
Pim van Leeuwen, uroloog, prostaat-, nier-, blaas-, penis- en teelbalkanker

Dr. P.J. (Pim) van Leeuwen

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2018 werk ik als uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Binnen het team van toegewijde specialisten, ben ik betrokken bij de behandeling van patiënten met een vorm van prostaat-, nier-, blaas-, penis- en teelbalkanker. Werken in het Antoni van Leeuwenhoek is voor mij bijzonder omdat het mij de kans geeft om hoog kwalitatieve oncologische patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen wij patiënten de beste en meest innovatieve zorg bieden. Dit geldt voor de diagnostiek, behandeling, nazorg en revalidatie van kanker.

Ik ben tot uroloog opgeleid in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een deel van mijn opleiding volgde ik in het St. Vincents Prostate Cancer Centre in Sydney, Australië. Ik ben gepromoveerd op de vroege diagnostiek van prostaatkanker. Binnen de urologie heb ik een specifieke belangstelling voor de behandeling van prostaatkanker. In Antoni van Leeuwenhoek combineer ik de dagelijkse patiëntenzorg met onderzoek gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. In de dagelijkse praktijk is mijn streven de beste zorg te bieden aan mijn patiënten en de zorg af te stemmen op iedere individuele patiënt. Persoonlijke zorg staat centraal in dit alles. Het Antoni van Leeuwenhoek is een uitstekende omgeving waarin dit allemaal samenkomt.

Close this window
Staalduinen, S.

S. (Saskia) van Staalduinen

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist (i.o.)

020 512 9111

Ervaring

Close this window
Nusse, Mandy

M. (Mandy) Nusse

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Ervaring

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist bij het specialisme Urologie.

Ik ben betrokken bij de behandeling van en zorg voorpatiënten met urologische kanker . Ik maak deel uit van een multi disciplinair team waar we gebruik maken van sneldiagnostiek, waardoor patiënten in een kort tijdsbestek op de hoogte zijn van de behandelmogelijkheden.  Mijn extra aandachtsgebied is patiënten met blaaskanker.

Ik ervaar het werken bij het AVL als bijzonder plezierig en uitdagend. De patiënt staat centraal, waarbij we door middel van een goede samenwerking een zo optimaal mogelijke zorg aanbieden. 

Close this window
Brouwer, O.R.

Dr. O.R. (Oscar) Brouwer

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Mijn carrière als arts begon in 2009 als zaalarts in het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens mijn hierop volgende promotieonderzoek naar innovatieve beeldvormende technieken tijdens operaties is mijn liefde voor de urologie geboren. Na opgeleid te zijn in Leiden en Den Haag ben ik in januari 2019 teruggekeerd als uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek.

Oncologische zorg op academisch niveau, maar met korte lijnen en altijd gericht op patiënt en innovatie; daarom zie ik het Antoni van Leeuwenhoek als de ideale plek om zowel klinisch als wetenschappelijk hieraan bij te blijven dragen. Ik heb affiniteit met de uro-oncologie in de gehele breedte, met als bijzondere aandachtsgebieden: penis, teelbal, en blaaskanker. Mijn voornaamste doel is om een communicatief vaardige, betrokken arts te zijn die zich inzet voor patiënt en collega.

 

Close this window
Van Kesteren, Jolien

J.D. (Jolien) van Kesteren

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig Specialist i.o.

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2018 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist in opleiding binnen de urologie. Hiervoor was ik werkzaam als oncologieverpleegkundige op een urologische verpleegafdeling en de dagbehandeling. Als verpleegkundig specialist maak ik deel uit van een multidisciplinair team en willen wij de patiënt de beste behandeling op maat bieden.  Wij volgen en begeleiden de patiënt door verschillende fases van hun ziekte. Het is voor mij belangrijk dat de patiënt centraal staat in het gehele proces.

Close this window
Graafland, N.M.

Dr. N.M. (Niels) Graafland

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2019 ben ik werkzaam als uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Hiervoor was ik twee jaar werkzaam in het Radboudumc in Nijmegen als uroloog in het kader van een fellowship. In het verleden heb ik in het Antoni van Leeuwenhoek promotieonderzoek gedaan naar peniscarcinoom en heb ik het ervaren als een zeer prettig ziekenhuis om in te werken. Als uroloog houd ik me samen met mijn collega's bezig met de oncologische urologische zorg.  

In het Antoni van Leeuwenhoek is er intensieve en laagdrempelige samenwerking tussen de verschillende specialismen. Daarnaast wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Hierdoor willen we de patiëntenzorg continu verbeteren en de zorg voor elke individuele patiënt optimaliseren.

Close this window

Meedoen aan onderzoek

Wanneer u wordt behandeld op de afdeling Urologie bestaat de kans dat u wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen heeft dat geen gevolgen en krijgt u de reguliere behandeling.

Klinische onderzoeken

Hier vindt u meer informatie over de preklinisch en klinische toegepast onderzoek uitgevoerd door de afdeling Urologie.

Preklinisch onderzoek

  • Signaaltransductie bij hormonaal refractaire prostaatkanker
  • Ontwikkeling van een tumormodel voor blaas- en prostaatcarcinoom m.b.v. conditionele genexpressie en gendeleties

Klinisch toegepast onderzoek

  • Optimaliseren van weefselsparende behandelingen
  • Detectie van uitzaaiingen
  • Verbeteren van prognostische mogelijkheden bij het begin van een kankerbehandeling
  • Schildwachtklieronderzoek bij alle urologische tumoren, gebruik makend van minimaal invasieve technieken
  • Optimaliseren van het gebruik van de operatierobot bij uro-oncologische ingrepen. Het onderzoek richt zich met name op de mogelijkheden van intra-operatieve navigatie m.b.v. alle mogelijk denkbare beeldvormende modaliteiten alsook experimentele modaliteiten in de vorm van moleculaire imagers.

Kankersoorten

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder