Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Naar huis en dan?

Transferteam

Tijdens of na uw behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Het is belangrijk hier tijdig over na te denken en voorbereidingen te treffen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt voorafgaand aan uw ziekenhuisopname nagaan welke hulp uw omgeving (familie, vrienden, buren) kan bieden op het gebied van persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het  huishouden, koken of boodschappen doen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden van een boodschappenservice, maaltijdvoorziening et cetera. En denk ook alvast na over vervoer naar huis. 

Als u denkt hulp nodig te hebben voor uw huishouden, kunt u alvast contact opnemen met het WMO loket in uw gemeente.

De transferverpleegkundige

Het kan zijn dat u onvoldoende of geen beroep kunt doen op hulp in uw omgeving terwijl u wel zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige wordt zo nodig ingeschakeld voor patiënten die in aansluiting op ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig hebben. De transferverpleegkundige kan, binnen de kaders van wet en regelgeving, de benodigde professionele zorg organiseren. Zij doen dit in overleg met u en uw naasten en in samenwerking met andere betrokken disciplines. 

Patiënten die niet opgenomen zijn, kunnen bij het Centrum Patiëntenvoorlichting informatie inwinnen waar en hoe ze zorg kunnen regelen.

Hoe gaan we te werk?

De behandelend arts bespreekt met u de ontslagdatum en het vervolg van de behandeling na ontslag. De afdelingsverpleegkundige inventariseert samen met u welke zorg en/of welke hulpmiddelen er nodig zijn en schakelt, als de ontslagdatum en de volledige zorgvraag bekend zijn, zo nodig de transferverpleegkundige in. De afdelingsverpleegkundige plant in overleg met de transferverpleegkundige een afspraak voor een intake gesprek. U kunt bij de verpleegkundige aangeven of u graag iemand uit uw omgeving bij dit gesprek wil betrekken.

Thuiszorg

Als u thuis zorg nodig heeft, bespreekt de transferverpleegkundige met u (en uw naasten) wat de mogelijkheden zijn voor thuiszorg (denk hierbij aan hulp bij het douchen of wondzorg) en/of hulpmiddelen (bijvoorbeeld een hoog/laag bed), maar zo nodig ook wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verpleegtechnische zorg zoals een pijnpomp, infuus, sonde et cetera.

Tijdelijk verblijf

Ook wanneer u niet direct naar huis kunt na uw ziekenhuisopname, kan de transferverpleegkundige samen met u kijken naar de mogelijkheden van een tijdelijk verblijf in een zorginstelling, een revalidatiemogelijkheid in een verpleeghuis of zorghotel. Wij houden rekening met uw voorkeur, maar wanneer er in die instelling geen plaats is, wordt gezocht naar een instelling waar dat wel het geval is.

Indicatie

Voor zorg thuis of in een instelling is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt zo mogelijk aangevraagd of opgesteld door de transferverpleegkundige. Afhankelijk van uw zorgvraag en situatie zijn er een of meerdere indicaties nodig, en afhankelijk van de indicatie wordt deze door een of meer instanties beoordeeld (door uw zorgverzekeraar, door de zorgaanbieder, door het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ, of door het WMO loket van uw gemeente).

Kosten

In sommige gevallen zult u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage wordt in elk geval berekend bij AWBZ en WMO zorgindicaties. U kunt zich hierover informeren bij het Centraal Administratie Kantoor.

Ook voor verblijf in een zorghotel moet u rekening houden met kosten voor zorg en verblijf. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar en bij het zorghotel. De kosten hiervoor zijn namelijk verschillend per zorghotel en mede afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket.

Geen zorg, wel begeleiding: continuïteitbezoeken

Het kan zijn dat u tijdens of na afloop van uw behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek geen zorg nodig heeft, maar wel behoefte heeft aan begeleiding. Sommige thuiszorgorganisaties bieden continuïteitsbezoeken door een oncologieverpleegkundige aan. Een oncologieverpleegkundige komt dan op afspraak bij u thuis. Zij neemt uw vragen (en die van uw naasten) met u door en geeft zo nodig praktische adviezen en biedt (psychosociale) begeleiding. Ook als u lichamelijke klachten heeft, kunt u dat bespreken. Uw verzekering vergoedt in de regel drie tot vijf van deze gesprekken. Informeer hiernaar bij de thuiszorgorganisatie in uw omgeving. Ook kunt u een beroep doen op ondersteuning van Care for Cancer.

Hulpmiddelen

Wanneer vooraf duidelijk is dat u hulpmiddelen nodig heeft tijdens of na uw behandeling, kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgwinkel in uw woonplaats. U kunt bij vragen hierover ook terecht bij het Centrum Patiënteninformatie.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder