Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Supportive Care Team

Als behandeling niet meer leidt tot genezing, maar gericht is op het zo goed mogelijk invullen van de laatste levensfase, biedt het Supportive Care Team klinische en poliklinische ondersteuning Supportive care is een aanvulling op de tumorgerichte zorg en start vroeg in het behandeltraject als een ziekte niet meer te genezen is. Het beperkt zich niet enkel tot palliatieve zorg in de laatste levensfase. Het Supportive Care Team streeft naar behoud of verbetering van de kwaliteit van leven op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Het team inventariseert de zorgbehoefte en zorgwensen van u en uw naasten. Doel is dat u zoveel mogelijk zelf de regie behoudt in het behandelproces. Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we samen wat voor u persoonlijk belangrijk is, het vertrekpunt hierbij is uw medische situatie. Op deze wijze kunnen we samen tot een afgestemd plan van aanpak komen. Uiteraard bepaalt u of er een volgend gesprek plaatsvindt.

Sonja Koch, Gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg, Supportive Care Team

S. (Sonja) Koch

Afdeling
Supportive Care Team
Specialisatie
Gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2005 ben ik met veel plezier werkzaam als oncologieverpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek. Vanaf 2014 maak ik, als gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg, deel uit van het Supportive Care Team. Voor mij staat de mens achter de (oncologische) ziekte voorop.

Wat maakt bij het leven met een ziekte die niet meer te genezen is, dat men het doorgaans op alle vlakken zo goed kan volhouden? En hoe kan ons team u en de mensen om u heen helpen, om dit zo goed mogelijk te blijven doen? Met veel respect en passie voor goede zorg wil ik graag aansluiten bij u als persoon. Hierbij houd ik psychosociale en medisch-verpleegkundige aspecten in het vizier.

Close this window
Tjomme de Graas, Kaderarts Palliatieve Zorg, Supportive Care Team

Drs. T. (Tjomme) de Graas

Afdeling
Supportive Care Team
Specialisatie
Kaderarts Palliatieve Zorg

020 512 9111

Ervaring

Van huis uit ben ik werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, ik ben mij in het jaar 2000 gaan specialiseren in de palliatieve zorg. Sinds 2014 werk ik samen met twee verpleegkundigen in het Supportive Care Team binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Wat ik mooi vind aan mijn werk in het Antoni van Leeuwenhoek is dat hoogstaande zorg aan alle betrokkenen wordt geboden. De kwaliteit van leven staat hierbij centraal, zelfs als genezing niet meer mogelijk is. Het Supportive Care Team kan samen met de patiënt een plan maken om klachten en problemen zo goed mogelijk op te lossen.

Close this window
Ella van de Reep, Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Supportive Care Team

W.B. (Ella) van de Reep

Afdeling
Supportive Care Team
Specialisatie
Verpleegkundig consulent palliatieve zorg

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2014 ben ik werkzaam als verpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek. In april 2018 heb ik plaatsgenomen in het Supportive Care Team als verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Ik vind het werken in het Antoni van Leeuwenhoek erg prettig, omdat we een kleinschalig ziekenhuis zijn en er veel aandacht is voor de individuele patiënt.

Het belangrijkste in het werk van het Supportive Care Team vind ik dat de kwaliteit van leven van de patiënt steeds voorop staat. Een patiënt is zoveel meer dan alleen de ziekte die hij heeft. Om me daarmee bezig te mogen houden vind ik een voorrecht.

Close this window
Grootscholten, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.I. Grootscholten

Afdeling
Supportive Care Team
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Ervaring

Na een aantal jaar internist-oncoloog te zijn geweest in een groot algemeen ziekenhuis, werk ik sinds 2012 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) op de afdeling Maag-, darm-, en leverziekten.

Dit gespecialiseerde centrum loopt voorop in zowel patiëntenzorg als onderzoek. Hier willen we de behandelingen voor mensen met kanker aan het maag-darmkanaal steeds verder verbeteren. Goede samenwerking en tijd zijn hierbij belangrijke factoren.

Close this window

Supportive Care

Supportive Care is allesomvattende zorg. Waar u zich ook in het ziekenhuis bevindt, de zorgverlening wordt geboden conform uw wensen en bevat alle componenten van ondersteunende zorg. Wij begeleiden u in het vormen van een proactief zorgplan. Dit doen wij samen met ons multidisciplinaire team waar wij wekelijks een overleg mee hebben. Dit team bestaat uit artsen zoals een internist-oncoloog, een revalidatiearts, een psychiater en een radiotherapeut. Verder zijn medisch maatschappelijk werk, psycholoog, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige bij ons betrokken.

Wat kunt u van ons verwachten?

In onze zorgverlening kunnen wij onder andere aandacht besteden aan:

  • Lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht of vragen op het gebied van voeding.
  • Psychosociale zorgen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie.   
  • Spirituele, religieuze en existentiële aspecten. Denk hierbij aan vragen als: Wat vind ik belangrijk in deze fase en wat wil ik niet meer? Hoe geef ik deze periode in mijn leven vorm?'
  • De zorg (en eventuele nazorg) aan naasten.
Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder