Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Psychologie

Het krijgen van kanker en het leven met kanker is vaak zeer ingrijpend en kan een grote belasting vormen voor u en uw naasten in het dagelijks leven. Tijdens het medisch traject kan blijken dat u, ondanks de ondersteuning van uw arts, verpleegkundige en naasten, vastloopt op psychisch vlak. In dit geval is het van belang om tijdig hulp in te schakelen en niet te wachten tot na de medische behandeling. U kunt door uw specialist worden verwezen naar de medische psychologie. Ook kunt u binnen het Antoni van Leeuwenhoek een beroep doen op medisch maatschappelijk werk, geestelijke verzorging of creatieve therapie.

Door de kanker en medische behandeling kan de kwaliteit van uw leven en uw draagkracht (tijdelijk) onder grote druk komen te staan. Dit brengt psychische klachten zoals angst, somberheid en andere emotionele problemen met zich mee, dit kan het omgaan met de (gevolgen van) de kanker bemoeilijken. De gezondheidszorgpsychologen in het Antoni van Leeuwenhoek hebben specifieke kennis van de psychische problemen en psychologische behandeling bij (erfelijke) kanker.

Jogien Stoker, gezondheidszorgpsycholoog

J. (Jogien) Stoker

Afdeling
Psychologie
Specialisatie
Gezondheidszorgpsycholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2015 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik zie patiënten die door de (emotionele) impact van hun ziekte of behandeling last hebben van psychische klachten en hierin vastlopen. Goede psychosociale zorg beschouw ik als een essentieel onderdeel van de integrale oncologische behandeling. In psychologische diagnostiek en behandeling pas ik specialistische kennis toe van de psychische problematiek bij kanker.

Nauwe samenwerking met andere disciplines vind ik erg belangrijk, zo maak ik vast onderdeel uit van het oncologisch revalidatieteam. Samen met mijn collega's hoop ik bij te kunnen dragen aan herstel van het psychisch evenwicht en het versterken van de eigen veerkracht.

Close this window
Hahn, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Drs. D. (Daniela) Hahn

Afdeling
Psychologie
Specialisatie
Psycholoog

020 512 9111

Ervaring

Als medisch psycholoog/onderzoeker en seksuoloog werk ik sinds de oprichting van de Polikliniek Familiaire Tumoren in 1995 in het Antoni van Leeuwenhoek.

Mijn begeleiding  richt zich op het omgaan met kanker en bevorderen van kwaliteit van leven. Op erfelijkheidsgebied bespreek ik ingewikkelde keuzeprocessen , omgaan met aangetoonde erfelijkheid en risicomanagement (intensieve  screening of risico reducerende operaties).

Veel kankerpatiënten ervaren seksuele problemen, in het bijzonder na borstkanker, gynaecologische en urologische tumoren. Helaas heerst daarover nog te veel een taboe. Dat wil ik de wereld uit helpen. Als seksuoloog begeleid ik vrouwen en mannen met seksuele disfuncties na kanker.  

Verder ben ik docent en onderzoeker en publiceer (inter-) nationaal over psychosociale problemen na kanker.

Close this window
Hafkamp, E.

E. (Emma) Hafkamp

Afdeling
Psychologie
Specialisatie
Gezondheidszorgpsycholoog, EMDR-therapeut

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2018 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog en EMDR-therapeut  binnen het Centrum voor Kwaliteit van Leven (CKvL) van het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben samen met mijn collega's verantwoordelijk voor de psychologische patiëntenzorg bij mensen met kanker en hun naasten, zowel tijdens als na de diagnose en het behandeltraject. Mijn focus ligt op het terugvinden van de balans in iemands leven en het verhogen van de kwaliteit ervan, waar nodig in nauwe samenwerking met andere disciplines. Daarnaast voer ik wetenschappelijk onderzoek uit binnen het CKvL, toegespitst op de ontwikkeling en kwaliteit van onze psychologische patiëntenzorg.

Close this window

Verwijzing

U kunt zich niet zelf aanmelden voor de medische psychologie. Verwijzing naar de psychologen van het Antoni van Leeuwenhoek kan alleen via uw behandelend specialist of via de verpleegkundig specialist. Daarnaast is er interne verwijzing mogelijk door bijvoorbeeld de ziekenhuispsychiatrie of het medisch maatschappelijk werk. Als u denkt dat u een psycholoog nodig heeft, overleg dit dan met uw specialist.

Voorbeelden van redenen voor verwijzing naar de medische psychologie zijn ziekte-gerelateerde:

  • depressieve klachten
  • overmatige angst- of paniekklachten
  • forse aanpassings- of verwerkingsproblemen
  • slaapproblemen
  • relatieproblemen
  • zelfbeeld en/of lichaamsbeeld problematiek
  • beslissingsproblemen
  • zingevingsproblemen
  • complexe communicatie- of keuzeproblemen rond erfelijkheid en kanker

Diagnostiek en behandeling

Het eerste gesprek bij de psycholoog is een intakegesprek. Dit is een verkennend gesprek waarin er vragen worden gesteld over de aard en omvang van uw klachten en de betekenis die uw klachten hebben voor uw huidige leven en dat van uw naasten. Ook zullen een aantal diagnostiek-ondersteunende vragenlijsten worden afgenomen.

Wanneer er psychologische behandeling voor uw klachten nodig is, adviseert de psycholoog welke behandeling het meest aangewezen is. Medisch psychologische behandeling is meestal kortdurend en gericht op de klachten die met uw ziekte te maken hebben. Gesprekken kunnen zowel plaatsvinden op de polikliniek alsook tijdens opname in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat er wordt doorverwezen voor (langduriger) psychologische behandeling buiten het ziekenhuis.

Vergoeding

Aan medisch psychologische diagnostiek en behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder