Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het Antoni van Leeuwenhoek houdt zich bezig met psychologische en psychiatrische problemen bij kanker. Als u onder behandeling bent in het Antoni van Leeuwenhoek kunt u bij ons terecht voor psychiatrische behandeling en/of begeleiding op maat. Dit kan poliklinisch, of we worden in consult gevraagd op een van de klinische afdelingen of op de dagbehandeling.

Daarnaast geven wij advies aan zowel patiënten als behandelaars (binnen en buiten het ziekenhuis) ten aanzien van kanker-gerelateerde psychologische of psychiatrische problemen. Ten slotte bieden wij ondersteuning en bijscholing aan medewerkers op de klinische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problemen bij kanker te verbeteren.

A. Huisman

J.M. (Anne) Huisman

Afdeling
Psychiatrie
Specialisatie
Psychiater

020 512 9111

Ervaring

Sinds begin 2012 werk ik als ziekenhuispsychiater in het Antoni Leeuwenhoek. Samen met mijn collega's behandel ik patiënten die door hun ziekte of behandeling last hebben van psychische klachten of bij wie bestaande psychische problemen erger worden. Hiervoor gebruiken we zowel psychotherapie als medicatie. Ik vind het belangrijk dat de psychosociale zorg een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de oncologische behandeling. In het Antoni van Leeuwenhoek zijn de lijnen kort en werken we samen binnen multidisciplinaire teams om elke patiënt de beste persoonlijke behandeling te bieden.

Naast mijn patiëntenzorg taken ben ik begin 2017 aangesteld als medisch hoofd van het nieuwe Centrum voor Kwaliteit van Leven binnen het Antoni van Leeuwenhoek. In dit centrum wordt alle zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van ondersteunende behandeling en survivorship gebundeld, met als doel verdere verbetering van de kwaliteit van leven voor alle patiënten in elke fase van ziekte en behandeling en daarna.

Close this window
Vries De Froukje 1

F. (Froukje) de Vries

Afdeling
Psychiatrie
Specialisatie
Psychiater

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2016 werk ik als psychiater in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarvoor was ik werkzaam als ouderenpsychiater bij een GGZ instelling.

Ik probeer te begrijpen hoe kanker de psychische balans verstoort waardoor er klachten ontstaan. Om dat te kunnen doen, maak ik een analyse van alle medische, psychische en sociale factoren die de klachten op dat moment beïnvloeden. Pas dan kunnen we een behandeling op maat aanbieden, die kan bestaan uit gesprekken, medicatie of het betrekken van andere hulpverleners of het sociale netwerk. Voor veel mensen is een aantal gesprekken of kortdurend medicatie gebruik al voldoende om weer meer in balans te komen. Ik heb een speciale interesse in patiënten met neuro-endocriene tumoren. Naast mijn klinische werk, houd ik me ook bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Close this window
Seerden P

P. (Peter) Seerden

Afdeling
Psychiatrie
Specialisatie
Consultatief psychiatrisch verpleegkundige

020 512 9111

Ervaring

Ik ben sinds 1990 werkzaam als verpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben zowel psychiatrisch als oncologisch geschoold en heb jarenlang aan bed gestaan als oncologieverpleegkundige. Daarna ben ik een aantal jaren teamleider geweest op een van de verpleegafdelingen en ben sinds 2005 als consultatief psychiatrische verpleegkundige werkzaam.

In het Antoni van Leeuwenhoek werk ik nauw samen met mijn naaste collega's binnen een psychiatrisch team welke weer deel uitmaakt van een groter psychosociaal team.  Mijn functie is drieledig; patiëntenzorg, ondersteuning aan hulpverleners (o.a artsen en oncologieverpleegkundigen) ten behoeve van diezelfde patiëntenzorg en deskundigheidsbevordering.

Ik heb veel ervaring met patiënten die als kwetsbaar worden omschreven en die het moeilijk vinden om zich staande te houden in een complex ziekenhuis als het Antoni van Leeuwenhoek en waarbij begeleiding op maat geboden is. Te denken valt aan kwetsbare ouderen, patiënten met psychiatrische problematiek, patiënten die behandelingen niet kunnen volhouden of waarbij behandelrelaties verstoord raken. Het gaat hierbij vooral om het reduceren van angst, het bieden van  (meer) veiligheid en het versterken van het steunsysteem om behandelingen te starten en goed af te ronden.

Close this window
Kamps, S.

S. (Sanne) Kamps

Afdeling
Psychiatrie
Specialisatie
Psychiater

020 512 9111

Ervaring

Sinds oktober 2017 werk ik met veel  plezier als (ziekenhuis)psychiater in het Antoni van Leeuwenhoek. In het Antoni van Leeuwenhoek zijn we als vakgroep psychiatrie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij patiënten met kanker. Daarbij kan het gaan om psychische klachten die al aanwezig waren, en worden verergerd door kanker, of om psychische klachten die zijn ontstaan door kanker of in reactie op kanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is een bijzonder ziekenhuis omdat er hoog-specialistische zorg geboden wordt, maar het ziekenhuis toch kleinschalig gebleven is.  De verschillende disciplines werken nauw en intensief samen om patienten de best mogelijke zorg te bieden.

Close this window
D. van Wijngaarden

D. (Dorien) van Wijngaarden

Afdeling
Psychiatrie
Specialisatie
Verpleegkundig Specialist Psychiatrie

020-5129111

Ervaring

Sinds 2018 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist Psychiatrie Hiervoor heb ik gewerkt ind e ambulante psychiatrie en de ouderenzorg.

Samen met mijn collega Peter Seerden ondersteun ik patiënten die als kwetsbaar worden omschreven, zoals bijvoorbeeld ouderen met een verhoogd delierrisico, psychiatrische patiënten of patiënten die moeite hebben met het volhouden van de behandeling.

Close this window

Behandelmogelijkheden

We bieden specifieke behandeling aan patiënten met gecombineerde psychiatrische en lichamelijke problemen door kanker. We starten met diagnostiek. Afhankelijk van uw klachten en uw ziekte kan de behandeling bestaan uit medicatie of gesprekken (psychotherapeutisch van aard of steunend structurerend) of een combinatie hiervan. Dit kan individueel of met uw partner zijn. Tijdens uw afspraken wordt telkens geëvalueerd of de behandeling nog aansluit bij uw situatie.

Verwijzing

Verwijzing naar de psychiaters van het Antoni van Leeuwenhoek kan alleen via uw behandelend specialist, de consultatief psychiatrisch verpleegkundige of via een maatschappelijk werker van het Antoni van Leeuwenhoek. De psychiater, stelt de diagnoses, behandelt en kan medicatie voorschrijven. Het kan zijn dat u klachten of problemen heeft op meerdere gebieden, de psychiater of consultatief psychiatrisch verpleegkundige kan u dan verwijzen naar een revalidatiebehandeling of -programma.

Samenstelling team en samenwerking

Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals uit verschillende disciplines: psychiaters, een verpleegkundig specialist en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige. We werken intensief samen met de psychologen, een seksuoloog, medisch maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers.

Daarnaast ook met andere medisch- en verpleegkundig specialisten, verpleging en andere disciplines en teams in het ziekenhuis, zoals de pijnartsen, neurologen en het supportive care team. En omdat wij een supraregionaal centrum zijn, werken we zo nodig samen met behandelaars uit het hele land. Het bieden van behandeling op maat door betrokkenheid bij u en uw individuele situatie is hierbij steeds het uitgangspunt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat we u vragen of u zou willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. We informeren u dan over het onderzoek. U kunt zelf beslissen of u meedoet aan het onderzoek. Dit heeft geen consequenties voor uw psychologische of psychiatrische behandeling.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder