Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Polikliniek Familiaire Tumoren

Bij een klein deel - ongeveer 5% - van de mensen die kanker krijgt, is sprake van een erfelijke oorzaak. Als u mogelijk een erfelijke aanleg voor kanker heeft, kunt u samen met familieleden advies krijgen op de Polikliniek Familiaire Tumoren. Door het verzamelen van familiegegevens, het opstellen van een stamboom en eventueel DNA-onderzoek, onderzoeken wij of er mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek berekenen wij de kans op het (opnieuw) ontstaan van kanker bij u en/of familieleden. Aan de hand hiervan geven wij u advies over periodieke controles en preventieve maatregelen.

In deze video legt dr. Lizet van der Kolk uit wat u kunt verwachten op de afdeling Polikliniek Familiaire Tumoren.

Het DNA-diagnostiek laboratorium van de Polikliniek Familiaire Tumoren onderzoekt het erfelijk materiaal (DNA) op mutaties  in genen die mogelijk de oorzaak zijn van de erfelijke vorm van kanker. Hier vindt U meer informatie mbt het aanvragen van DNA-diagnostiek.

Muriel Adank, Klinisch geneticus, borstkanker, Polikliniek Familiaire Tumoren

Dr. M.A. (Muriel) Adank

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch geneticus

020 512 9111

Ervaring

Sinds mei 2017 ben ik enthousiast lid van het team voor erfelijkheidsonderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek.

Mijn kennis en ervaring op gebied van erfelijk borstkanker kan ik hier perfect toepassen binnen de multidisciplinaire benadering van het borstkanker behandelteam. De werkomgeving van het Antoni van Leeuwenhoek inspireert tot korte lijnen in de samenwerking tussen clinici en onderzoekers, met zorg op maat als doel.

In onderzoek streef ik na om vrouwen steeds beter te kunnen informeren over risico's op borstkanker en te adviseren over hun controlemogelijkheden. Door de snelle ontwikkeling in genetisch onderzoek en DNA-testen, kunnen we steeds preciezer individuele adviezen geven, afgestemd op uw eigen (en familie)situatie.

Close this window
Bleeker Fonnet

Dr. F.E. (Fonnet) Bleeker

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch geneticus

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2017 werk ik als klinisch geneticus op de Polikliniek Familiaire Tumoren. Op mijn spreekuur zie ik mensen die vragen hebben over de erfelijkheid van kanker bij henzelf of in de familie. Ik vind het belangrijk om mensen goed voor te lichten en te begeleiden bij erfelijkheidsonderzoek, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Ik bespreek of men echt wil weten of er sprake is van erfelijkheid. Soms is de uitslag van erfelijkheidsonderzoek van belang voor de behandeling van de patiënt.

De combinatie van goede patiëntenzorg, waarin de patiënt op de eerste plaats staat, en wetenschappelijk onderzoek van wereldfaam maakt het Antoni van Leeuwenhoek voor mij een aantrekkelijke werkplek.

Close this window
Marijke Hagmeijer, Genetisch consulent, Polikliniek Familiaire Tumoren

M. (Marijke) Hagmeijer

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Genetisch consulent

020 512 9111

Ervaring

Sinds januari 2014 ben ik als genetisch consulent verbonden aan de Polikliniek Familiaire Tumoren. Mijn functie bestaat uit het houden van spreekuur met adviesvragers op het gebied van kanker en erfelijkheid. Met adviesvragers bespreek ik of er op basis van de eigen medische voorgeschiedenis en/of familiegegevens een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijke aanleg voor kanker, met name op het gebied van borst- en eierstokkanker, dikke darmkanker en melanoom. Adviesvragers zijn patiënten of familieleden van patiënten.

Het laten verrichten van onderzoek naar een erfelijke aanleg voor kanker kan van belang zijn in verband met advies voor behandeling, periodiek onderzoek of eventuele preventieve operaties.

Ik vind het belangrijk om personen die met erfelijkheidsonderzoek te maken krijgen zo goed mogelijk te informeren, te begeleiden en te ondersteunen.

Close this window
Van der Kolk, Polikliniek Familiaire Tumoren Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. L.E. (Lizet) van der Kolk

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch geneticus

020 512 9111

Ervaring

Ik werk sinds 2009 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Op mijn spreekuur zie ik veel borstkankerpatiënten, maar ook patiënten met andere tumoren, zoals darmkanker, maagkanker, melanoom of nierkanker. Heel regelmatig worden vrouwen verwezen voor sneldiagnostiek naar erfelijke borstkanker. Dit wordt gedaan als de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek (DNA-diagnostiek) gevolgen kan hebben voor het behandelplan. We zorgen dan voor een snelle uitslag (binnen 4 weken).

Ik vind het belangrijk dat vrouwen bij wie de diagnose borstkanker gesteld is zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de mogelijke behandelopties in hun situatie, en erfelijkheidsonderzoek kan hierbij een grote rol spelen.

Close this window
Anja van Rens, Genetisch consulent, Polikliniek Familiaire Tumoren

A. (Anja) van Rens

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Genetisch consulent

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1991 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek en vanaf 1996 als genetisch consulent op de Polikliniek Familiaire Tumoren. Op het spreekuur zie ik veelal jonge patiënten met borst- of darmkanker of bij wie kanker in de familie voorkomt. De vraag is dan of er sprake is van een erfelijk kankersyndroom.

Ik bespreek met patiënten de voor- en nadelen van DNA-onderzoek. De uitslag van het onderzoek kan consequenties hebben voor de behandeling (bijvoorbeeld wel of geen preventieve operaties) en voor familieleden. Als in de familie een erfelijke aanleg is aangetoond, begeleid ik adviesvragers bij het maken van keuzes rondom het voorspellend onderzoek (pre-symptomatische diagnostiek).

Close this window
Ruijs, Polikliniek Familiaire Tumoren Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.W.G. (Marielle) Ruijs

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch geneticus

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2009 werk ik als klinisch geneticus in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik zie veel borstkankerpatiënten, maar ook patiënten met andere tumoren, zoals darmkanker, sarcomen, melanoom, hersentumoren of nierkanker.

Mijn aandachtsgebied is het Li-Fraumeni-syndroom. Dit is een zeldzame erfelijke aandoening, waarbij verschillende kankervormen kunnen voorkomen (zoals borstkanker, hersentumoren en sarcomen), vaak al op jonge leeftijd. In 2010 ben ik op dit onderwerp gepromoveerd. De begeleiding en screening van mensen met het Li-Fraumeni-syndroom wordt in het AVL verder in kaart gebracht en verbeterd.

Close this window
Kets, C.M.

Dr. C.M. (Marleen) Kets

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch geneticus

020 512 9111

Ervaring

Ik ben vanaf 2000 werkzaam in de klinische genetica en sinds 2019 werk ik als erfelijkheidsarts in het Antoni van Leeuwenhoek.

Ik zet me in om patiënten met een erfelijk verhoogd risico op kanker te herkennen, hen hierover goede uitleg te geven en familieonderzoek te verrichten. 

In het Antoni van Leeuwenhoek werken we in een gespecialiseerd en ervaren team met collega's van verschillende specialismen. Gezamenlijk wordt er voor gezorgd dat de patiënten met een erfelijke aanleg de optimale behandeling, intensieve controles en/of preventieve operaties krijgen. 

Het fijne aan werken in het Antoni van Leeuwenhoek is om bij te dragen aan het gezamenlijke doel optimale zorg te leveren, waarbij de patiënt centraal staat.

Close this window
Sophie van de Velden, Genetisch consulent, Polikliniek Familiaire Tumoren

S. (Sophie) van de Velden

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Genetisch consulent

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2005 werk ik als genetisch consulent op de Polikliniek Familiaire Tumoren in het Antoni van Leeuwenhoek. Op het spreekuur zie ik mensen die zelf kanker hebben gehad op jonge leeftijd en/of bij wie in de familie kanker voorkomt. De vraag is dan of de kanker erfelijk bepaald is.

Ik begeleid de mensen die erfelijkheidsonderzoek laten verrichten. We bespreken de voor- en nadelen van het onderzoek. De uitslag van het DNA-onderzoek kan consequenties hebben voor de behandeling van kanker, bijvoorbeeld de operatiekeuze bij dragerschap van een erfelijke aanleg voor borstkanker, en voor adviezen over controles en eventuele preventieve operaties. Ook kan de uitslag consequenties hebben voor de familieleden. Wanneer een erfelijke aanleg wordt aangetoond dan kunnen familieleden zich laten onderzoeken op dragerschap van deze erfelijke aanleg.

Close this window
Bleiker, Polikliniek Familiaire Tumoren, Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. E. (Eveline) Bleiker

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Psycholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1995 verricht ik met mijn collega's wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met (een verhoogde kans op) kanker. Ik vind het belangrijk dat er in de gesprekken tussen artsen, verpleegkundigen en patiënten altijd aandacht is voor eventuele psychosociale problemen. Deze aandacht proberen we door onze studies te vergroten.

Ook onderzoeken wij de ervaringen met (preventieve) operaties en controles bij mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Met deze kennis hopen wij de zorg te verbeteren door nieuwe patiënten beter voor te lichten en onprettige gevolgen te verminderen of te voorkomen. Ik heb grote bewondering voor de veerkracht die patiënten en hun naasten, in de soms moeilijke tijden, telkens weer laten zien.

Close this window
Hogervorst, Pathologie, Polikliniek Familiaire Tumoren Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. F.B.L. (Frans) Hogervorst

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Klinisch Moleculair Geneticus

020 512 9111

Ervaring

In 1995 is de Polikliniek Familiaire Tumoren opgericht in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Hier doen wij onderzoek naar mutaties in het erfelijk materiaal van genen die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor bepaalde vormen van erfelijke kanker, zoals borstkanker, eierstokkanker en dikke darmkanker.

De afgelopen jaren gaan de ontwikkelingen in de DNA-diagnostiek zeer snel. Door deze ontwikkelingen toe te passen in de praktijk hopen we nog meer families op te sporen met een erfelijke belasting voor kanker.

 

 

Close this window
Hahn, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Drs. D. (Daniela) Hahn

Afdeling
Polikliniek Familiaire Tumoren
Specialisatie
Psycholoog

020 512 9111

Ervaring

Als medisch psycholoog/onderzoeker en seksuoloog werk ik sinds de oprichting van de Polikliniek Familiaire Tumoren in 1995 in het Antoni van Leeuwenhoek.

Mijn begeleiding  richt zich op het omgaan met kanker en bevorderen van kwaliteit van leven. Op erfelijkheidsgebied bespreek ik ingewikkelde keuzeprocessen , omgaan met aangetoonde erfelijkheid en risicomanagement (intensieve  screening of risico reducerende operaties).

Veel kankerpatiënten ervaren seksuele problemen, in het bijzonder na borstkanker, gynaecologische en urologische tumoren. Helaas heerst daarover nog te veel een taboe. Dat wil ik de wereld uit helpen. Als seksuoloog begeleid ik vrouwen en mannen met seksuele disfuncties na kanker.  

Verder ben ik docent en onderzoeker en publiceer (inter-) nationaal over psychosociale problemen na kanker.

Close this window

Hoe werkt de procedure erfelijkheidsonderzoek?

hkNWTQHc-IQ

Tijdens het eerste gesprek neemt de klinisch geneticus of genetisch consulent de ziektegeschiedenis en familiegegevens met u door. Meestal heeft u hiervoor van te voren een familievragenlijst ingevuld en opgestuurd. Deze informatie wordt verwerkt in een stamboom. Medische gegevens worden – voor zover mogelijk – bevestigd door medische gegevens op te vragen. Afhankelijk van uw vraag voeren wij aanvullend onderzoek uit, zoals DNA-diagnostiek.

Advies

Na een aantal weken bespreken wij met u de uitslag. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende risico’s op kanker gegeven. Hieruit volgt een advies voor periodieke controles en preventieve operaties voor de patiënt en familieleden.

Rondom het erfelijkheidsonderzoek kunt u ondersteuning krijgen van de in erfelijkheidsproblematiek gespecialiseerde psycholoog of maatschappelijk medewerker in het Antoni van Leeuwenhoek.

Na het onderzoek

Wanneer u een erfelijke aanleg voor kanker heeft, kan bij andere familieleden via DNA-onderzoek worden onderzocht of zij mogelijk ook erfelijk belast zijn. Als er geen erfelijke aanleg wordt vastgesteld, kunnen wij u toch adviseren periodieke controles te volgen. Dat geldt ook voor naaste familieleden.

Na afronding van uw bezoeken aan de Polikliniek Familiaire Tumoren ontvangt u een schriftelijke samenvatting van het erfelijkheidsonderzoek. Deze brief gaat ook naar uw huisarts en specialist.

Wanneer gaat u naar de Polikliniek Familiaire Tumoren?

Wanneer u op zeer jonge leeftijd met kanker te maken krijgt of wanneer kanker vaker in de familie voorkomt, kan de huisarts of specialist u doorverwijzen naar deze polikliniek. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van erfelijkheidsonderzoek via het basispakket. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken.

DNA-diagnostiek laboratorium PFT

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder