Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

De Patiëntenraad van het Antoni van Leeuwenhoek (PaR)

Groepsfoto

De Patiëntenraad, voorheen de Cliëntenraad, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het Antoni van Leeuwenhoek zijn aangewezen. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Patiëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

  • de positie van de patiënt
  • de kwaliteitszorg en -bewaking
  • beleid dat direct met het welzijn van de patiënt te maken heeft (zoals voeding, verzorging, wachtlijsten en bejegening)
  • procedure voor klachtenbehandeling
  • het algemene beleid rond toelating en beëindiging van de zorgverlening

Patiëntenpanel

Wilt u met ons meedenken over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van het Antoni van Leeuwenhoek?

Geef u dan op voor ons patiëntenpanel.

Documenten

De Patiëntenraad komt één keer per maand bijeen. Als patiënt kunt u het werkplan, het instellingsbesluit, het reglement en het jaarverslag inzien. Uitgebrachte adviezen zijn in het jaarverslag opgenomen.

Ideeën en suggesties (deel uw ervaringen)

De Patiëntenraad wil graag nieuwe ideeën of suggesties ontvangen van patiënten of naasten van het Antoni van Leeuwenhoek.

Uw ervaringen, opmerkingen, adviezen of vragen kunt u binnenkort via een formulier direct naar ons toe sturen. Nu en in de toekomst kunt u dit uiteraard ook doen via ons e-mail- of postadres, of door het te deponeren in de ideeënbussen van de patiëntenraad. Deze zijn te vinden bij de polikliniek. Als u een reactie wilt ontvangen van de Patiëntenraad is het belangrijk dat u uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer vermeldt.

Geen individuele problemen of klachten

De Patiëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen en/of klachten. Indien u  een klacht heeft kunt u contact opnemen met de Klachtenbureau Cliënten van het Antoni van Leeuwenhoek. Via deze Klachtenregeling pagina vind u de juiste contactgegevens en procedures voor het indienen van een klacht.

Contactgegevens

Postadres:
Het Antoni van Leeuwenhoek
t.a.v. Ambtelijk Secretaris van de Patiëntenraad
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
E-mail: patientenraadAVL@nki.nl
Telefoon: 020 512 9111

Samenstelling van de Patiëntenraad

De Patiëntenraad bestaat uit maximaal 9 personen. Dit zijn (ex-) kankerpatiënten, familieleden en vertegenwoordigers van 'Leven met kanker'(voorheen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten - NFK).

Wouter Evers (voorzitter)

Evers web

Als ‘partner van’, ervaarde ik in 2011 voor het eerst de bijzondere zorg en betrokkenheid bij het Antoni van Leeuwenhoek. De beste diagnose en behandeling, dat stond uiteraard bovenaan de verlanglijst. Maar zorg is nog zoveel meer. Toen vanaf 2017 opnieuw intensieve behandeling nodig bleek, ervaarden wij zelf hoe waardevol ogenschijnlijk kleine gebaren en oog voor kwaliteit van leven kunnen zijn in een voor patiënt en naasten vaak moeilijke of traumatische tijd. Het is een hele kunst voor alle medewerkers van het ziekenhuis om de kwaliteit iedere dag hoog te houden en te verbeteren. Vanuit de Patiëntenraad draag ik graag een steentje bij aan de versterking van de positie van patiënten en naasten door advisering van het bestuur. Om op die manier te mogen helpen aan goede zorg en behandeling voor alle patiënten bij het Antoni van Leeuwenhoek voor nu en in de toekomst!

Johan Atsma (secretaris)

Johan Atsma

Begin 2011 had ik keelklachten die aanhielden. Op een gewone ochtend was ik bij een KNO-arts. Diezelfde middag zat ik al in het Antoni van Leeuwenhoek. Die gewone dag veranderde in een achtbaan en heeft maanden geduurd. De diagnose keelkanker werd gesteld, ik kreeg 35 bestralingen en 3 chemo’s inclusief opnames in het ziekenhuis. De behandeling pakte succesvol uit en het revalidatieprogramma zette mij weer terug op het spoor. Ik heb er erg veel aan gehad. Ik werd in die tijd kind aan huis in het Antoni van Leeuwenhoek en hoe vreemd het misschien ook klinkt, ik kom er nog steeds graag. De kracht van het kankerziekenhuis is, naast grote deskundigheid, ook het creëren van een veilige, betrouwbare en vriendelijke basis voor de patiënt. Je voelt je hoe dan ook welkom en je bent onder elkaar als kankerpatiënten. Toen ik een vacature zag voor de Patiëntenraad, aarzelde ik niet lang: dit is voor mij een mogelijkheid om iets terug te doen en tegelijkertijd voel ik het als een uitdaging om me actief in te zetten voor het behouden en waar mogelijk verbeteren van die zo geroemde kwaliteit van dit ziekenhuis.

De ervaringen die ik heb opgedaan als patiënt en nu als lid van de Patiëntenraad kan ik weer gebruiken in het onderwijs aan aankomend verpleegkundigen, want dat is mijn beroep dat ik -in mijn weer heel gewone leven- vier dagen in de week uitoefen.

Marilène van Hussen

Marilene van Hussen (patientenadviesraad) Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

In 2007 heb ik kennisgemaakt met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn moeder was doorverwezen omdat geen eenduidige diagnose kon worden gesteld door andere behandelaars. Het behandelteam van het AVL kon eindelijk een definitieve diagnose geven. Er kwam rust voor de familie, ook al hield het in dat er geen behandeling meer mogelijk was.
De toegevoegde waarde van het AVL bleek daarna voor mijn moeder uitsluitend nog te liggen op het terrein van palliatieve zorg en persoonlijke begeleiding bij het verloop van het ziekteproces. In die periode heb ik kunnen zien hoe enorm belangrijk voor de patiënt goede communicatie tussen afdelingen is en het centraal stellen van de patiënt.
Wij hebben als familie ervaren dat juist in een uitzichtloze situatie een fijne en goede communicatie met een persoonlijke afstemming het leed van de patiënt erg kan verzachten.
Mijn deelname aan de Patiëntenraad vervult een sterke wens om in herinnering aan mijn moeder een bijdrage te leveren aan de zo belangrijke patiëntpersoonlijke benadering en behandeling. De combinatie van mijn juridische en financiële kennis opgedaan in het bedrijfsleven kan hierbij van pas komen, uiteraard volledig ondersteund door mijn persoonlijke betrokkenheid bij het AVL.

Eelco van Harten

Eelco van Harten

November 2015, een voorgevoel werd bevestigd. Kanker op mijn tong met uitzaaiingen in mijn hals. Dit betekende een forse koerswijziging in mijn leven. Inmiddels ziet het er voor mij, na 36 bestralingen en veel bezoeken aan het Antoni van Leeuwenhoek, goed uit en lijkt het er op dat deze hobbel genomen is. Deze intensieve periode heeft mij verbonden aan dit speciale ziekenhuis, er was geen andere plek waar ik liever was dan hier tijdens mijn behandelingsperiode. De rust, de warmte, de overige patiënten en de professionaliteit waren een zeer rustgevende factor. Het heeft mij doen inzien dat de relatie tussen mensen en de zorg voor elkaar veel belangrijker is dan ik voorheen dacht. Dat is dan ook de reden dat ik wat terug wil doen naar dit bijzondere ziekenhuis en haar patiënten en heb ik me aangemeld bij de Patiëntenraad. Met mijn technische en marketing achtergrond wil ik het innoverende karakter van het ziekenhuis en de relatie tussen specialist en patiënt waar mogelijk ondersteunen.

Henk Koenders

Koenders web

De afgelopen jaren ben ik meer dan regelmatig in het Antoni van Leeuwenhoek geweest. Moest ik er zijn. Zowel privé als beroepsmatig. De ziekte kanker deed ook zijn intrede in mijn familie- en vriendenkring en de meesten van hen zijn patiënt geweest in het AVL. Zo ook mijn vrouw die er zo'n 2 jaar geleden behandeld werd voor een melanoom. Met goede afloop overigens. Van dichtbij heb ik dus de professionaliteit en betrokkenheid van doktoren en medewerkers van het AVL mogen ervaren. We zijn daar in hoge mate van onder de indruk geraakt en met mij veel van mijn vrienden. Rond het 100-jarig bestaan van NKI/AVL was ik betrokken bij een aantal activiteiten vanuit mijn achtergrond als marketing- en communicatie adviseur. Ik ben toen ondergedompeld in de wereld die AVL heet en mijn waardering en bewondering voor het werk en de organisatie van dit ziekenhuis is toen alleen nog maar toegenomen. Toen zich vorig jaar de mogelijkheid aandeed om lid te worden van de Patiëntenraad heb ik daarvan direct gebruik gemaakt omdat ik vanuit mijn kennis en ervaring graag een steentje wil bijdragen aan de kwaliteit van de 'performance' van het AVL in het algemeen en van de Patiëntenraad in het bijzonder. En sindsdien maak ik nu al bijna een jaar met veel genoegen deel uit van de Patiëntenraad.

Annemiek Sterk – van Esterik

Sterk web

Vier jaar geleden trof de ziekte kanker mijn familie en vrienden. Mijn zus onderging in 2014 een behandeltraject bij de VU en het Antoni van Leeuwenhoek i.v.m. een endocriene kanker en zij staat nog steeds onder controle bij het AVL. Het gaat inmiddels weer goed met haar. In datzelfde jaar werd bij mijn broer darmkanker met uitzaaiingen in de lever vastgesteld. Hij bezocht verschillende (specialistische) ziekenhuizen waaronder ook het AVL. Helaas kon hij niet meer behandeld worden. Hij stierf datzelfde jaar. In 2015 kreeg een vriendin de diagnose darmkanker en zij heeft bij het AVL alle zorg gekregen die ze nodig had. De palliatieve zorg en persoonlijke begeleiding vanuit het AVL, met veel aandacht voor de naasten was uitstekend. Ik raakte onder de indruk van de communicatie tussen de patiënt en het behandelteam. Dat werd nog eens bevestigd toen een andere vriendin in 2016 na een second opinion bij het AVL de diagnose borstkanker kreeg. Zij kon deel uitmaken van een onderzoek en werd na een jaar met chemokuren, een operatie en bestralingen genezen verklaard. In die intensieve jaren kwam ik als naaste veel in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik zag wat zorgvuldige communicatie tussen behandelaars en patiënten met mensen doet. Het bleek dat patiënten een centrale rol krijgen in de uitvoering van het zorgplan. En ook in een uitzichtloze situatie is de communicatie en zorg vanuit het AVL gedreven en toegewijd. Het verzacht de aanvaarding van het leed. Ook als naaste heb ik me door aandacht omringd gevoeld. Het AVL heeft op die manier veel in mijn leven betekend. Daarom wil ik graag iets terugdoen door deel uit te maken van de Patiëntenraad. Met mijn achtergrond als communicatieadviseur en coach zet ik me in voor een persoonlijke benadering en behandeling van de patiënt en zijn of haar naasten, zo essentieel in het ziekteproces en de eventuele genezing.

Dorel Smits-Hoekstra

smits hoekstra web

In 2012 maakte ik voor het eerst kennis met het Antoni van Leeuwenhoek. Mijn man werd met een verdachte plek halsoverkop doorgestuurd vanuit een ander ziekenhuis. In rap tempo volgden diagnose en ingreep elkaar op. Het spreekt voor zich dat de wereld van ons gezin behoorlijk op zijn kop werd gezet. Sindsdien zijn wij kind aan huis gebleven met af een toe een meer intensieve periode. In de loop van de jaren hebben we het AVL zien veranderen van een redelijk overzichtelijk ziekenhuis met veel bekende gezichten en herkenning bij bezoek, naar een groot ziekenhuis. Het is mooi dat ondanks dat formaat er nog steeds een arts-patiënt relatie kan bestaan in de vorm van meepraten en meedenken. Het feit dat je een aandoening hebt is, voorzichtig uitgedrukt vervelend en de uitdaging is dan om een zo’n goed mogelijk leven te blijven leiden. Vooral denken in wat wel mogelijk is en positieve energie inzetten. Genieten van het leven dat er wel is. Dat is ook de reden dat ik me bij de Patiëntenraad heb aangemeld. Ik wil een positieve bijdrage kunnen leveren aan patiëntwelbevinden in brede zin. Ik heb een achtergrond in economie, bedrijfsmodellen, de zorgwereld en slimme samenwerkingen.

Hans Smiers

Smiers web

2008 was voor mij en mijn familie een slecht jaar. Eerst verloor ik binnen een maand mijn beide schoonouders aan kanker en later werd bij mij prostaatkanker geconstateerd. Ik nam mij voor dat mijn vrouw in een jaar niet driemaal aan het graf van een geliefde hoefde te staan. Na een operatie in Gronau bleek vervolgbehandeling noodzakelijk. Zo kwam ik in het Antoni van Leeuwenhoek terecht. Na zeven weken bestraling en een hormoonkuur was het kwaad verdwenen en dat is gelukkig nog steeds zo! Hoe gek het misschien ook klinkt, het AVL voelde voor mij als een warm bed. Altijd vriendelijke behandelaars; alle afspraken op tijd; ruimte voor een goed gesprek etc. Na de behandelingen kwam ik in mijn werk bij de politie in contact met (ex) kanker patiënten en chronisch zieken. Daar hebben we later het platform chronisch zieke politie (PCP) voor opgericht, met als onderdeel een buddysysteem. Zo leerde ik het NFK (Nederlandse Federatie van kanker patiëntenorganisaties) kennen, waarvoor ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Ik ben blij dat ik lid kon worden van de Patiëntenraad om daar mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten en anderen te kunnen helpen. Ik kan zo als ervaringsdeskundige iets terugdoen. Ik ben niet meer actief werkzaam en maak hier graag ruim tijd voor vrij. Van nature ben ik een optimist die graag de zonnige kant ziet maar ik sluit mijn ogen niet voor de keerzijde van de medaille.

Merel Friso – van Peer

Merel friso peer web

Enkele jaren geleden kwam ik in aanraking met het Antoni van Leeuwenhoek. Het viel me op hoe medewerkers een grote mate van betrokkenheid, gastvrijheid en plezier uitstraalden. Je werd betrokken bij beslissingen en er werd gezamenlijk een pad uitgestippeld. Naast deze positieve ervaringen, zag ik ook zaken die nog verbeterd konden worden. Ik vind het een enorme eer om mij als lid van de Patiëntenraad in te kunnen zetten voor de patiëntveiligheid en het bewaken van de kwaliteit van zorg. Door mijn ruime ervaring in de zorgverlening, als optometrist op de polikliniek en als kwaliteitsmedewerker bij een huisartsenpost, heb ik een brede kijk op zorgvraagstukken ontwikkeld. Deze blik gebruik ik graag om als lid van de Patiëntenraad het niveau van de oncologische zorg in het AVL te kunnen waarborgen.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder