Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Steun het Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek Foundation

In het Antoni van Leeuwenhoek zetten wij ons dagelijks in om topkwaliteit te leveren van zowel onze zorg aan patiënten als het wetenschappelijk kankeronderzoek. Daarvoor is behalve de kennis en inzet die wij zelf leveren veel geld nodig, omdat ons onderzoek voor een belangrijk deel betaald wordt uit giften en donaties.

Het kankeronderzoek heeft in de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt. Bestaande behandelingen zijn sterk verbeterd, nieuwe behandelwijzen zijn ontwikkeld en het inzicht in waarom kankercellen blijven delen is enorm toegenomen. Het blijft nodig om meer onderzoek te verrichten om de kennis van dit complexe proces verder te vergroten en waar mogelijk toe te passen in betere behandelingsmethoden.

Lees hier het jaarverslag over 2015 van de AVL Foundation

Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding

Door bij te dragen aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, een samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding, steunt u onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation zamelt geld in voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek dat alle kankerpatiënten ten goede zal komen.

ANBI

 

 

 

 

 

 

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Uw donaties zijn daarmee ook volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

RSIN nummer de Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) (of fiscaalnummer) van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is; 85.07.67.179

Doneren aan het Antoni van Leeuwenhoek?

U kunt uw gift overmaken ten name van het Antoni van Leeuwenhoek Foundation, IBAN rekeningnummer: NL26RABO0102900000

Op de website van de AVL Foundation vindt u meer informatie waar uw gift aan besteed wordt en wat u meer kunt doen om het Antoni van Leeuwenhoek te steunen.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 28 56 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

U kunt ons steunen...

Om kankeronderzoek op topniveau te kunnen blijven doen is behalve heel veel kennis en inzet ook veel geld nodig. U kunt ons op verschillende manieren steunen:

...door vriend te worden van ons instituut

Door vriend te worden steunt u ons door ieder jaar een bedrag over te maken. Dat kan al vanaf € 25,- per jaar, maar een hogere bijdrage is uiteraard welkom. Vrienden krijgen het kwartaalblad de ‘Antoni’ toegestuurd, waarmee u geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen in het Antoni van Leeuwenhoek. U kunt zich aanmelden als vriend bij de afdeling Fondsenwerving, via telefoonnummer 020 512 2856 of per e-mail fondsenwerving@nki.nl.

...door een eenmalige gift te doen

U kunt uw gift overmaken ten name van het Antoni van Leeuwenhoek Foundation, IBAN rekeningnummer: NL26RABO0102900000 Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 28 56 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

...door een periodieke schenking te doen

Als u erover denkt ons structureel een schenking te geven, dan kunt u overwegen hiervoor onderhandse of een notariële akte op te laten maken. Voordeel van een periodieke schenking is dat het bedrag volledig aftrekbaar is voor de belasting. Andere eisen die daaraan gesteld worden:

  • ieder jaar moet hetzelfde bedrag worden geschonken;
  • de minimum periode is 5 jaar;

Bij het opmaken van een schenkingsakte willen wij u graag helpen. U kunt het formulier hier downloaden of aanvragen bij de afdeling Fondsenwerving, via telefoonnummer 020-512 2856 of per e-mail fondsenwerving@nki.nl. Wilt u de periodieke schenking liever laten vastleggen door een notaris, dan kan dat uiteraard ook.

...door een actie te organiseren en de opbrengst te doneren

U wilt een actie organiseren en hiermee geld ophalen voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek? Dat waarderen wij enorm! Geld voor kankeronderzoek blijft hard nodig en met een bijdrage van mensen zoals u kunnen wij het belangrijke werk in het Antoni van Leeuwenhoek voortzetten. Op de website https://actie.avlfoundation.nl kunt u eenvoudig online een persoonlijke sponsorpagina aanmaken ter promotie van uw actie en voor het ontvangen van online donaties via iDEAL, eenmalige machtiging of creditcard. Ook kunt u gemakkelijk cash donaties storten via uw eigen sponsorpagina.

Heeft u zelf een inzameling georganiseerd? Dan kunt u de opbrengst ook rechtstreeks overmaken ten name van het Antoni van Leeuwenhoek Foundation op IBAN rekeningnummer: NL26RABO0102900000 met omschrijving van uw actie.

De afdeling Fondsenwerving van het Antoni van Leeuwenhoek wil graag met u meedenken hoe u een actie kunt organiseren. Wat houdt uw actie in, wat heeft u daarvoor nodig, wie wilt u erbij betrekken? Voor advies kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 2856 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

...door het Antoni van Leeuwenhoek in uw testament op te nemen

In uw testament geeft u aan wat er met uw bezittingen, na uw overlijden, dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals het Antoni van Leeuwenhoek. Ons instituut is als goed doel met ANBI status vrijgesteld van successierecht. De notaris zal u bijstaan bij het opmaken van uw testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 2856 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

...met een legaat

U kunt tijdens uw leven besluiten ons werk te steunen door ons in uw testament op te nemen. Zo regelt u dat na uw overlijden (een deel van) uw nalatenschap bestemd is voor ons werk. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt vastleggen dat een vastgesteld bedrag, een roerend dan wel onroerend goed uit uw nalatenschap bestemd is voor het Antoni van Leeuwenhoek; dit noemen we een legaat. Ons instituut is als goed doel met ANBI status vrijgesteld van successierecht. De notaris zal u bijstaan bij het opmaken van uw testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 2856 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

…door het ziekenhuis te steunen

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor financiering van de bouw en inrichting van het ziekenhuis. De beschikbare middelen zijn echter niet voldoende om de patiënt extra comfort te bieden tijdens zijn of haar verblijf in het ziekenhuis. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle stoelen in de verschillende wachtruimten voor alle patiënten even geschikt. Het is mogelijk het Antoni van Leeuwenhoek financieel te steunen om extra voorzieningen voor patiënten te realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving, telefoonnummer 020 512 2856 of e-mail fondsenwerving@nki.nl.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder