Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Multidisciplinair team Slokdarmkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Aleman, Hemato-oncologie, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. B.M.P. (Berthe) Aleman

Sinds 1989 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), eerst als art-assistent in opleiding tot radiotherapeut en daarna als medisch specialist. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met lymfeklierkanker (met name Hodgkin-lymfoom) en van patiënten met een tumor in het maagdarmkanaal (met name slokdarmkanker).

Daarnaast doe ik in samenwerking met de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie onderzoek naar late effecten na een behandeling tegen kanker. Momenteel werken we landelijk aan het opzetten van poliklinieken voor overlevenden van (non-)Hodgkinlymfoom. Daarmee kunnen we kennis uit onderzoek in de praktijk toepassen. Hiermee willen we de levensverwachting van (non-)Hodgkinlymfoom-overlevenden in goede gezondheid verbeteren.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Bartels-Rutten, Longkanker, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Annemarieke) Bartels-Rutten

Sinds mei 2013 ben ik werkzaam als radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Mijn eerste aandachtsgebied binnen de radiologie is de thorax; hieronder vallen o.a. kanker van de longen en de slokdarm. Daarnaast houd ik mij bezig met de abdominale en neuroradiologie. Naast de patiëntenzorg ben ik betrokken bij onderzoek op het gebied van slokdarm- en longkanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is een gespecialiseerd centrum waarin een ieder streeft naar de beste diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten. Dit maak het binnen Nederland een unieke plek om te werken. Ik draag er graag aan bij om dit streven te bewerkstelligen.

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Cats, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Annemieke) Cats

Ik ben met veel plezier hoofd van de afdeling Maag-darm-leverziekten. We werken in een fijn team. Ik houd me met name bezig met erfelijke tumoren en gastro-intestinale stromaceltumoren, ook wel GIST genoemd.

Naast de directe zorg voor patiënten met kanker aan het maagdarmstelsel, doe ik veel wetenschappelijk onderzoek. Vooral op het gebied van maagkanker. Alleen door het doen van studies zullen we meer leren over de juiste behandeling van kanker.

 

 

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm-leverarts

020 512 9111

Close this window
Van Coevorden, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. F. (Frits) van Coevorden

Sinds 1991 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik aan patiënten met sarcomen, ook wel weke delen-tumoren genoemd. Binnen het AVL is hiervoor een speciaal team. Wij proberen met onze ruime expertise voor elke patiënt de beste behandeling te vinden en uit te voeren. Ik werk ook in het team dat slokdarm-, maag- en levertumorenpatiënten behandelt en ik behandel patiënten met schildkliertumoren.

In teamverband worden alle aspecten van de zieke en ziekte gewogen en zoeken we steeds naar de beste behandeling.  We kijken daarbij vooral naar wat we wél kunnen.

 

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Dieren, Jolanda van.jpg

Dr. J. (Jolanda) van Dieren

Sinds november 2013 ben ik als Maag- Darm en Leverarts werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Het AVL is een prettig ziekenhuis om te werken omdat er een intensieve en laagdrempelige samenwerking is met de verschillende disciplines, zoals radiotherapeuten, chirurgen en radiologen. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, namelijk het leveren van hoogstaande patiënten zorg.

Verder wordt er in het Antoni van Leeuwenhoek veel aan onderzoek gedaan, en dat vind ik een erg belangrijk aspect van de hoogstaande zorg, want alleen door veel onderzoek te doen kan die zorg uiteindelijk verbeteren.

In het Onderzoek en Behandelcentrum (OBC) verricht ik maag- en darm endoscopieën en endo-echografieën. Poliklinisch ben ik vooral betrokken bij de behandeling van mensen die gelijktijdig met chemotherapie en bestraling worden behandeld voor anus-, endeldarm-, slokdarm- of maagkanker.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm-leverarts

020 512 9111

Close this window
Grootscholten, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.I. Grootscholten

Na een aantal jaar internist-oncoloog te zijn geweest in een groot algemeen ziekenhuis, werk ik sinds 2012 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) op de afdeling Maag-, darm-, en leverziekten.

Dit gespecialiseerde centrum loopt voorop in zowel patiëntenzorg als onderzoek. Hier willen we de behandelingen voor mensen met kanker aan het maag-darmkanaal steeds verder verbeteren. Goede samenwerking en tijd zijn hierbij belangrijke factoren.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Hartemink, Longkanker, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. K.J. (Koen) Hartemink

Sinds 2013 ben ik werkzaam als chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn opleiding tot chirurg in het VU medisch centrum in Amsterdam heb ik aldaar de vervolgopleiding longchirurgie en oncologische chirurgie gedaan. Deze opleiding heb ik in 2010 afgerond.

Binnen de longchirurgie behoren tot mijn aandachtsgebieden: de behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom waaronder het lokaal uitgebreide longcarcinoom en de Pancoasttumoren, evenals de mediastinale tumoren en de minimaal invasieve chirurgie (robot of thoracoscopische ingrepen (VATS). 

Daarnaast werk ik binnen het vakgebied gastro-intestinale en chirurgische oncologie met als aandachtsgebied slokdarm- en maagchirurgie en doe ik de endocriene chirurgie (schildklier- en bijnierchirurgie).

Ik participeer in diverse onderzoekslijnen binnen de longchirurgie en gastro-intestinale en chirurgische oncologie.  De combinatie van goede klinische patientenzorg in een multidisciplinair team, evenals de uitgebreide mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek, zijn voor mij erg belangrijk.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Hartog-Lievaart, Peggy den

P. (Peggy) den Hartog

Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist Maag-Darm-Lever. Een van de sterke punten van ons team is wat mij betreft het laagdrempelige overleg met elkaar.

Als verpleegkundig specialist heb je de mogelijkheid om zowel vanuit het verpleegkundig als ook het medisch domein te werken. Een mooie mix! Naast mijn poliklinische werkzaamheden bij mensen met chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie maak ik deel uit van het team Erfelijk maagkanker. Een ander expertise gebied is de geriatrische oncologie; hierbij gaat het om mensen vanaf 70 jaar met kanker. Vanuit dit aandachtsgebied ben ik als bestuurslid betrokken bij  Gerionne (Geriatrische Oncologie Nederland). In het Antoni van Leeuwenhoek streven we naar hoogwaardige zorg. Naast levenskwantiteit is voor veel mensen de kwaliteit van het leven ook van belang.

Met een persoonlijke benadering en oprechte aandacht probeer ik hierin met mensen mee te denken en aan te sluiten op hun behoeften.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Jansen, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. E.P.M. (Edwin) Jansen

Sinds 1994 ben ik verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik heb me met name toegelegd op de behandeling van tumoren aan de maag, slokdarm en lever.

Aan de wieg staan van nieuwe behandelingen en deze toepassen in de kliniek vind ik een mooie uitdaging. Daarnaast is de intensieve samenwerking met andere specialismen zeer verrijkend. Zo kunnen we patiënten de best mogelijke zorg bieden.

 

 

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Dr. L.L. Kodach

Dr. L.L. (Liudmila) Kodach

Alvorens klinisch patholoog te worden heb ik een promotieonderzoek uitgevoerd in het AMC. Vervolgens ben ik enige jaren zelfstandig wetenschappelijke onderzoeker geweest in het LUMC. Ik heb in deze tijd een passie ontwikkeld voor de moleculaire pathologie van het maagdarmstelsel. Zodoende heb ik mij tijdens mijn opleiding tot klinisch patholoog gespecialiseerd in de oncologie van het verteringsstelsel. Het is mijn doel om de oncologische zorg te verbeteren door microscopische en moleculaire pathologie te verenigen om betere diagnoses te kunnen stellen en daardoor een optimaal behandelplan voor de individuele patiënt te ontwikkelen. Mijn stafpositie (sinds 2017) in het Antoni van Leeuwenhoek is de ideale omgeving om dit te bereiken.

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch patholoog

020 512 9111

Close this window
Kuiper, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M. (Maria) Kuiper

Sinds 1998  werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). De laatste jaren maak ik als verpleegkundig specialist deel uit van het team betrokken bij de chemotherapeutische behandeling van patiënten met maag- en colorectaalcarcinomen. Dit betreft ook behandelingen in studieverband. Ik mede vervolg, begeleid en ondersteun deze patiënten op medisch en verpleegkundig gebied tijdens de behandelperiode. Ook speel ik een rol bij de organisatie van het behandeltraject voor de individuele patiënt.

In het AVL is de verbinding tussen onderzoek en patiëntenzorg duidelijk zichtbaar. Dit, de diversiteit van mijn taken en het patiëntgerichte, betrokken kunnen werken, maakt dat ik mijn bijdrage kan leveren aan kwalitatief hoogwaardige, effectieve behandelmethoden.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Ferry Lalezari, radioloog

Drs. F. (Ferry) Lalezari

Sinds begin 2013 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Hiervoor heb ik in het UMC Utrecht een fellowship Abdominale Oncologie gevolgd. De buik blijft voor mij het meest interessante onderdeel van de radiologie, met de meeste organen en de meest uiteenlopende ziekten. Daarnaast houd ik me ook bezig met thoracale radiologie. Vanwege het oncologische karakter zijn er zijn weinig plekken denkbaar waar het werk zo dankbaar is als in dit ziekenhuis. Dit geeft mij de energie om dagelijks met veel plezier te werken.

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Van Sandick, Longkanker, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.W. (Johanna) van Sandick

In het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) combineer ik directe patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek.
De patiënten die ik behandel hebben longkanker, slokdarmkanker of maagkanker. Bij iedere patiënt is het een uitdaging om de operatie zo goed mogelijk af te stemmen op de rest van de behandeling. In mijn onderzoeksactiviteiten richt ik me vooral op de behandeling van het slokdarm- en maagcarcinoom.

Daarnaast ben ik voorzitter van de multidisciplinaire Maag-Darm-Levertumorwerkgroep. In deze werkgroep heeft kwaliteit van zorg in de gehele zorgketen van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit de hoogste prioriteit.

Buiten het ziekenhuis ben ik voorzitter van de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) en van de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG). Met de landelijke auditgegevens kunnen verbetertrajecten in de zorg gedefinieerd worden, en de DGCG is er vooral voor het coördineren van landelijke maagkankerstudies.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Snaebjornsson, Petur

Dr. P. (Petur) Snaebjornsson

Sinds 2013 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben opgeleid tot klinisch patholoog in het VUmc in Amsterdam. De studie Geneeskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit van Reykjavik, IJsland.

Gastrointestinale (GE) pathologie is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Binnen de gastrointestinale oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek zijn wij met name gespecialiseerd in primaire colorectale oncologie, recidief rectumkanker, complexe bekkenoperaties, anuskanker, appendixtumoren, HIPEC operaties voor buikvlies-uitzaaiingen, levermetastasen, slokdarmtumoren, (erfelijke) maagtumoren, dunne darmtumoren, neuro-endocriene tumoren en moleculaire diagnostiek van de GE-tumoren. De afdeling Pathologie werkt mee aan zeer veel klinische trials voor gemetastaseerde ziekte van het spijsverteringskanaal. Verder is er nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, voor verschillende onderzoeken. De pathologieafdeing werkt ook veel samen met de Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT) aan diagnostiek in het kader van erfelijke darmtumoren.

In 2016 ben ik gepromoveerd in het kader van colonkanker. Het promotieonderzoek ging over de epidemiologie, prognostische markers en predictieve markers. In het Antoni van Leeuwenhoek werk ik naast mijn diagnostische werkzaamheden aan wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker, maagkanker en slokdarmkanker. Mijn andere aandachtsgebieden zijn weke delen pathologie en obductiepathologie.

Klik hier voor de publicaties van Petur Snaebjornsson. 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch patholoog

020 512 9111

Close this window
Alexander Veenhof, chirurg, slokdarm, maag, borstkas en bijnier

Dr. A.A.F.A. (Alexander) Veenhof

Sinds 2015 ben ik werkzaam in het Antoni  van Leeuwenhoek. Mijn opleiding tot chirurg heb ik genoten in het VUmc en het Zaans Medisch Centrum. Na het afronden van deze opleiding ben ik mij gaan specialiseren in chirurgie van de slokdarm, maag, borstkas en bijnier.

Naast de patiëntenzorg in het Antoni van Leeuwenhoek ben ik actief op het gebied van medische innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van medische apparatuur die de kans op complicaties na chirurgie vermindert staat hierbij op de voorgrond.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Vegt, Nucleaire Geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. E. (Erik) Vegt

In 2011 ben ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) begonnen als nucleair geneeskundige. Ik houd me bezig met alle soorten nucleaire scans, met speciale aandacht voor urologische tumoren (blaas-, prostaat- en peniskanker) en maag-darm-leverkanker.

Om het opsporen van deze en andere tumoren te verbeteren doen we hier veel onderzoek naar nieuwe technieken en nieuwe radioactieve stoffen. Naast diagnostiek heeft ook de behandeling van schildklierkanker met radioactief jodium mijn speciale belangstelling.

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige

020 512 9111

Close this window
Verheij, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. Dr. M. (Marcel) Verheij

Sinds 1990 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn promotieonderzoek heb ik hier de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog gevolgd. Mijn specialisatie is de bestraling van tumoren in het maag-darmkanaal. Deze worden vaak behandeld met een combinatie van radiotherapie en chemotherapie.

Ik houd mij zowel bezig met patiëntenzorg als met innovatief wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het identificeren en testen van nieuwe middelen, die bestraling effectiever maken en bijwerkingen verminderen. In 2007 werd ik hoofd van het cluster Radiotherapie, een afdeling waar zeer betrokken mensen zorg op topniveau leveren.

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Voncken

F.E.M. (Francine) Voncken

Sinds 2007 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Eerst in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog en vervolgens als medisch specialist. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een tumor in het maagdarmkanaal. Samen met mijn collega's binnen het multidisciplinaire team streef ik er dagelijks naar medische topzorg te leveren. De patiënt staat daarbij altijd centraal.

Naast mijn klinische aanstelling verricht ik ook onderzoek naar slokdarmkanker. Hiervoor ben ik in 2011 naar Princess Margaret Hospital in Toronto (Canada) gegaan en verricht ik nu onderzoek in het AVL. Het uiteindelijke doel is de behandeling van slokdarmkanker steeds meer op maat te maken. 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Voest.jpg

Dr. E. (Emile) Voest

Sinds 2014 werk ik als internist-oncoloog, onderzoeker en bestuurder in het Antoni van Leeuwenhoek. De combinatie van al  deze functies is een uitdaging maar heeft als groot voordeel dat de vertaalslag van  nieuwe vindingen uit onderzoek naar een betere behandeling van een patiënt heel snel gemaakt kan worden. 

Het is geweldig om dagelijks met gepassioneerde en gedreven mensen te mogen werken in een tijd waar we sterk het gevoel krijgen dat wij de goede kant op gaan in de strijd tegen kanker.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm leverarts, medische oncologie

020 512 9111

Close this window
Hilhorst, Y.

Y. (Yvonne) Hilhorst

Sinds juli 2018 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist in opleiding. Ik specialiseer mij in de zorg voor slokdarmkanker- en maagkanker. Ik werk in een multidisciplinair team met onder andere MDL-artsen, oncologen, radiotherapeuten, chirurgen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De samenwerking en het laagdrempelige contact maakt het werken in het Antoni van Leeuwenhoek fijn. In mijn rol als verpleegkundig specialist ben ik ook vast contactpersoon en probeer ik de patiënt en zijn/haar naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden voor, tijdens en na de behandeling.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist i.o.

020 512 9111

Close this window