Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Recidief rectumkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Silhouette man

A.G.J. (Arend) Aalbers

Sinds 2009 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) als chirurg. Na mijn vervolgopleiding tot gastrointestinaal chirurg ben ik mij toe gaan leggen op de colorectale chirurgie in de volle breedte: primaire en recidief chirurgie, laparoscopische en open chirurgie, gemetastaseerd naar de lever of met uitzaaiingen naar het buikvlies.

Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland kunnen wij al deze vormen van colorectale chirurgie hier in het AVL behandelen. State-of-the-art multidisciplinaire behandeling met nadruk op klinische topzorg en vooruitgang door innovatie en wetenschappelijk onderzoek is wat ik nastreef, elke dag en voor elke patiënt.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Beets, Darmkanker, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. G.L. (Geerard) Beets

Sinds 2015 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek als chirurg met aandachtsgebied dikkedarmkanker en endeldarmkanker. De afgelopen 20 jaar heb ik in het academisch ziekenhuis Maastricht expertise opgebouwd en onderzoek verricht met name in de behandeling van endeldarmkanker, met specifieke aandacht voor behoud van functie en kwaliteit van leven.

Het geeft mij altijd een bijzondere voldoening om samen met de patiënt die behandeling te kiezen die echt op maat gesneden is voor die ene patiënt.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg; endeldarmkanker, recidief endeldarmkanker, dikke darmkanker, anuskanker, neuroendocriene tumoren

020 512 9111

Close this window
Bottenberg, Darmkanker, Heelkundig Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

P. (Patricia) Bottenberg

Ik werk sinds 1993 in het AVL, eerst als oncologisch verpleegkundige en sinds 2006 als verpleegkundig specialist. Binnen mijn vakgebied gastro-enterologie vinden veel ontwikkelingen plaats, dat maakt mijn werk heel interessant.

Mijn werkzaamheden vinden plaats zowel voor als na een operatie. Zo geef ik bijvoorbeeld voorafgaand aan een ingreep informatie over de operatie aan een patiënt en diens naasten. Na de operatie heb ik op de polikliniek tijdens de controlebezoeken contact met patiënten. Soms wel jarenlang, dat is bijzonder. Het belangrijkste in mijn vak vind ik echter dat ik gedurende het gehele behandeltraject contactpersoon ben voor patiënten en hun naasten.


Afdeling
Heelkundig oncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9019

Close this window
Cats, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Annemieke) Cats

Ik ben met veel plezier hoofd van de afdeling Maag-darm-leverziekten. We werken in een fijn team. Ik houd me met name bezig met erfelijke tumoren en gastro-intestinale stromaceltumoren, ook wel GIST genoemd.

Naast de directe zorg voor patiënten met kanker aan het maagdarmstelsel, doe ik veel wetenschappelijk onderzoek. Vooral op het gebied van maagkanker. Alleen door het doen van studies zullen we meer leren over de juiste behandeling van kanker.

 

 

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm-leverarts

020 512 9111

Close this window
Dewit, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. L.G.H. (Luc) Dewit

Sinds 1982 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik richt me vooral op maag-darm-levertumoren, in het bijzonder rectum- en anuscarcinomen en tumoren van het centraal zenuwstelsel. Verder heb ik een bijzondere interesse in stereotactische bestraling van tumoren in de hersenen en wervels.

Multidisciplinair overleg vind ik erg belangrijk, omdat veel patiënten een combinatie nodig hebben van bestraling, chemotherapie en een operatie. Ik ben betrokken bij landelijk en internationaal klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Mijn belangrijkste doel is de patiënt de beste behandeling geven, gebaseerd op de meest recente kennis en inzichten.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Grootscholten, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.I. Grootscholten

Na een aantal jaar internist-oncoloog te zijn geweest in een groot algemeen ziekenhuis, werk ik sinds 2012 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) op de afdeling Maag-, darm-, en leverziekten.

Dit gespecialiseerde centrum loopt voorop in zowel patiëntenzorg als onderzoek. Hier willen we de behandelingen voor mensen met kanker aan het maag-darmkanaal steeds verder verbeteren. Goede samenwerking en tijd zijn hierbij belangrijke factoren.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Kuiper, Maag-darm-leverziekten Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M. (Maria) Kuiper

Sinds 1998  werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). De laatste jaren maak ik als verpleegkundig specialist deel uit van het team betrokken bij de chemotherapeutische behandeling van patiënten met maag- en colorectaalcarcinomen. Dit betreft ook behandelingen in studieverband. Ik mede vervolg, begeleid en ondersteun deze patiënten op medisch en verpleegkundig gebied tijdens de behandelperiode. Ook speel ik een rol bij de organisatie van het behandeltraject voor de individuele patiënt.

In het AVL is de verbinding tussen onderzoek en patiëntenzorg duidelijk zichtbaar. Dit, de diversiteit van mijn taken en het patiëntgerichte, betrokken kunnen werken, maakt dat ik mijn bijdrage kan leveren aan kwalitatief hoogwaardige, effectieve behandelmethoden.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Leerdam, M van.jpg

Dr. M.E. (Monique) van Leerdam

Na een aantal jaren in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gewerkt te hebben, ben ik sinds 2011 werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. De zorg voor patiënten met kanker is vaak gecompliceerd. Daarom is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines cruciaal.

In het AVL behandel ik in een multidisciplinair team patiënten met (goedaardige voorlopers van) kanker aan het maag-darmkanaal. Op het gebied van onderzoek heb ik mij gespecialiseerd in erfelijke maag-darmtumoren, darmkanker en de vroege opsporing van tumoren. Als kanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de uitkomst voor de patiënt beduidend beter.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm-leverarts

020 512 9111

Close this window
Meijer, G.

Prof.dr. G.A. (Gerrit) Meijer

Als afdelingshoofd ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Pathologie, en voor de innovatie van de patiëntenzorg van de afdeling door middel van translationeel wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek ben ik groepsleider van een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar biomarker ontwikkeling voor vroege opsporing, prognosebepaling en het voorspellen van respons op therapie bij darmkanker. Daarnaast ben ik betrokken bij lokale en (inter)nationale research infrastructuur programma's, met name op het terrein van biobanking en aanverwante gebieden.

Als patholoog zie je door de microscoop het ziekteproces in detail voor je. Je probeert je observaties te analyseren en te classificeren en bedenkt wat ze betekenen voor de diagnose en behandeling van de patiënt. Door de opkomst van 'Personalised Medicine' is het vakgebied pathologie volop in beweging, en dat geldt zeker ook voor onze afdeling. Door de unieke brugfunctie die pathologie vervult tussen het onderzoek naar mechanismen van ziekte en toepassing van die kennis in de kliniek, is pathologie een spil in het translationele onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek.

 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog en afdelingshoofd Pathologie

020 512 9111

Close this window
Snaebjornsson, Petur

Dr. P. (Petur) Snaebjornsson

Sinds 2013 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben opgeleid tot klinisch patholoog in het VUmc in Amsterdam. De studie Geneeskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit van Reykjavik, IJsland.

Gastrointestinale (GE) pathologie is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Binnen de gastrointestinale oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek zijn wij met name gespecialiseerd in primaire colorectale oncologie, recidief rectumkanker, complexe bekkenoperaties, anuskanker, appendixtumoren, HIPEC operaties voor buikvlies-uitzaaiingen, levermetastasen, slokdarmtumoren, (erfelijke) maagtumoren, dunne darmtumoren, neuro-endocriene tumoren en moleculaire diagnostiek van de GE-tumoren. De afdeling Pathologie werkt mee aan zeer veel klinische trials voor gemetastaseerde ziekte van het spijsverteringskanaal. Verder is er nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, voor verschillende onderzoeken. De pathologieafdeing werkt ook veel samen met de Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT) aan diagnostiek in het kader van erfelijke darmtumoren.

In 2016 ben ik gepromoveerd in het kader van colonkanker. Het promotieonderzoek ging over de epidemiologie, prognostische markers en predictieve markers. In het Antoni van Leeuwenhoek werk ik naast mijn diagnostische werkzaamheden aan wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker, maagkanker en slokdarmkanker. Mijn andere aandachtsgebieden zijn weke delen pathologie en obductiepathologie.

Klik hier voor de publicaties van Petur Snaebjornsson. 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch patholoog

020 512 9111

Close this window
Verheij, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. Dr. M. (Marcel) Verheij

Sinds 1990 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn promotieonderzoek heb ik hier de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog gevolgd. Mijn specialisatie is de bestraling van tumoren in het maag-darmkanaal. Deze worden vaak behandeld met een combinatie van radiotherapie en chemotherapie.

Ik houd mij zowel bezig met patiëntenzorg als met innovatief wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het identificeren en testen van nieuwe middelen, die bestraling effectiever maken en bijwerkingen verminderen. In 2007 werd ik hoofd van het cluster Radiotherapie, een afdeling waar zeer betrokken mensen zorg op topniveau leveren.

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Voncken

F.E.M. (Francine) Voncken

Sinds 2007 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Eerst in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog en vervolgens als medisch specialist. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een tumor in het maagdarmkanaal. Samen met mijn collega's binnen het multidisciplinaire team streef ik er dagelijks naar medische topzorg te leveren. De patiënt staat daarbij altijd centraal.

Naast mijn klinische aanstelling verricht ik ook onderzoek naar slokdarmkanker. Hiervoor ben ik in 2011 naar Princess Margaret Hospital in Toronto (Canada) gegaan en verricht ik nu onderzoek in het AVL. Het uiteindelijke doel is de behandeling van slokdarmkanker steeds meer op maat te maken. 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Silhouette vrouw

M. (Marjolein) van Wijngaarden

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling
Heelkundig oncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 2977

Close this window