Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Multidisciplinair team mesothelioom

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Baas, Longkanker, Thoraxoncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. P. (Paul) Baas

Sinds 1992 werk in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van longkanker en borstvlieskanker (mesothelioma). Het is mijn doel zorg op maat te leveren en te zorgen voor een maximale kwaliteit van leven. Daarom combineren wij laboratoriumwerk met klinisch onderzoek, zodat we zo snel mogelijk verbeterde behandelingen kunnen aanbieden aan onze patiënten.

Met name de snelle ontwikkelingen op het gebied van moleculaire diagnostiek leiden er toe dat wij patiënten meer specifieke en effectieve behandelmethoden kunnen bieden. Met vele kleine stapjes boeken we dan toch grote vooruitgang.

Afdeling
Thoraxoncologie
Specialisatie
Longarts

020 512 9111

Close this window
Bartels-Rutten, Longkanker, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Annemarieke) Bartels-Rutten

Sinds mei 2013 ben ik werkzaam als radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Mijn eerste aandachtsgebied binnen de radiologie is de thorax; hieronder vallen o.a. kanker van de longen en de slokdarm. Daarnaast houd ik mij bezig met de abdominale en neuroradiologie. Naast de patiëntenzorg ben ik betrokken bij onderzoek op het gebied van slokdarm- en longkanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is een gespecialiseerd centrum waarin een ieder streeft naar de beste diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten. Dit maak het binnen Nederland een unieke plek om te werken. Ik draag er graag aan bij om dit streven te bewerkstelligen.

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Belderbos, Longkanker, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.S.A. (José) Belderbos

Als bestralingsspecialist (radiotherapeut) heb ik mij toegelegd op de behandeling van longkanker. Radiotherapie van een longtumor die beweegt bij de ademhaling is een grote uitdaging, waar we samen met onze groep fysici onze focus van hebben gemaakt.

Zo zijn we in de voorbereiding van de bestraling gespecialiseerd in het gebruiken van beeldvorming van meerdere modaliteiten, en wat betreft de uitvoering van de bestraling kunnen we dagelijks monitoren hoe de tumor zich gedraagt. Zo zorgen we voor een uitzonderlijk hoge kwaliteit van de bestraling.

Met de introductie van nieuwe bestralingstechnieken, zoals stereotactische bestraling, zijn we in staat voor vroege stadia van longkanker een hoog percentage patiënten te genezen. We proberen, door klinisch onderzoek te doen, een grotere groep longkanker patiënten te laten profiteren van deze nieuwe technieken.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Buikhuisen, Thoraxoncologie, Neuro-endocriene Tumoren (NET) Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

W.A. (Wieneke) Buikhuisen

Ik werk sinds 2005 met veel plezier in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). De sfeer van het ziekenhuis en de multidisciplinaire aanpak van problemen, waarin de patiënt centraal staat, spreken me erg aan. Ik behandel alle aspecten van de longoncologie, maar ben speciaal geïnteresseerd in maligne mesotheliomen (asbestkanker) en neuro-endocriene tumoren van de long, ook wel carcinoïden genoemd. Dit zijn allemaal zeldzame tumoren.

Van het feit dat deze ziekten zich onder één dak bevinden heeft iedereen baat: patiënten krijgen een up-to-date behandeling en wij kunnen onderzoek verrichten en de behandelingen verbeteren. Daar zet ik me graag voor in.

 

Afdeling
Thoraxoncologie
Specialisatie
Longarts

020 512 9111

Close this window
Burgers, Longkanker, Thoraxoncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.A. (Sjaak) Burgers

Voordat ik in 2002 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) kwam, werkte ik jaren in het Daniël den Hoed ziekenhuis in Rotterdam. In die tijd heb ik dankzij een beurs van het Koningin Wilhelmina Fonds 2 jaar in veel buitenlandse kankercentra kunnen kijken en werken. In 2002 kreeg ik de kans om deze ervaring in te zetten voor de patiënten van het AVL.

Als longteam proberen we altijd alle nieuwe ontwikkelingen in de wereld bij te houden én beschikbaar te hebben voor onze patiënten. Alle patiënten met kwaadaardige ziekten van de long, het borstvlies (mesothelioom) of de zwezerik (thymoom) krijgen zo de beste behandeling.

Afdeling
Thoraxoncologie
Specialisatie
Longarts

020 512 9111

Close this window
Diessen, Longkanker, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

J.N.A. (Judi) van Diessen

Ik werk sinds begin 2011 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en behandel patiënten met long- en hoofd-halskanker. Vaak zijn dit zeer intensieve behandelingen, waarbij bestraling gecombineerd wordt met chemotherapie. Ik beschouw het als een grote uitdaging om mensen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en de beste behandeling te geven.

Uniek aan het AVL is de manier waarop wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de kliniek. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij behandeld worden volgens de meest recente ontwikkelingen.

 

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
de Kanter, Longkanker, Longarts Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

W. (Wanda) de Kanter

Ik ben sinds 1990 longarts. Opgeleid in het VUMC. Ik ben later gaan werken in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ook in een perifeer ziekenhuis behandel je als longarts veel mensen met longkanker. Ik vind de zorg voor de patiënt heel erg belangrijk. Daar valt kennis, continuïteit, aandacht, nieuwsgierigheid, bereikbaarheid en je netwerk onder.

Niet alleen chemotherapie maar ook de kwaliteit van leven spelen een belangrijke rol en het feit dat ieder mens, net als iedere tumor, uniek is. Gezien de ontwikkelingen in het Antoni van Leeuwenhoek op longkanker gebied zo snel gaan, wil ik heel graag in dit ziekenhuis werken. Verder doe ik er alles aan om er voor te zorgen dat kinderen niet gaan roken. Om de ziekte die ik dagelijks zie in de toekomst grotendeels te voorkomen.

Boeken:

Afdeling
Thoraxoncologie
Specialisatie
Longarts

020 512 9111

Close this window
Klomp, Longkanker, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. H.M. (Houke) Klomp

Sinds 2000 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek als chirurg. Na opleiding en promotie in achtereenvolgens Erasmus MC, Medisch Centrum Alkmaar en VUMC, ben ik in het Antoni van Leeuwenhoek steeds verder gespecialiseerd. De laatste jaren lag de focus op de behandeling van tumoren van de thorax en weke delen. Daarnaast ben ik actief voor de organisatie als voorzitter van het Bestuur Medische Staf.

Ik vind het belangrijk om samen met mijn collega's, in een gespecialiseerd team, optimale behandeling te kunnen geven aan patiënten met kanker. We streven met zijn allen naar goede uitleg, de beste kans op genezing en goede begeleiding in een prettige omgeving.  Daarom blijven we ontwikkelen,  onderzoeken en verbeteren!

 

 

 

 

 

 

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Knegjens, Longkanker, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

J.L. (Joost) Knegjens

In 2003 begon ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) met de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog. Sinds 2008 ben ik vast staflid. Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van longkanker, het kleincellig longcarcinoom en de combinatie van bestraling met chemotherapie of andere middelen. Daarnaast houd ik me bezig met stereotactische radiotherapie. Hierbij worden kleine tumoren met grote precisie bestraald met een zeer hoge dosis.

Het intensieve contact met patiënten, de nauwe samenwerking met andere afdelingen én de geavanceerde technische kanten van een behandeling maken mijn werk heel interessant.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Kwint, Longkanker, Radiotherapie, Physician Assistant Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M. (Margriet) Kwint

Sinds 2004 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). In 2007 ben ik physician assistant geworden, waarbij ik me met name bezighoud met de radiotherapeutische behandeling van longkankerpatiënten en palliatieve radiotherapie.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Physician assistant

020 512 9111

Close this window
Van Sandick, Longkanker, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.W. (Johanna) van Sandick

In het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) combineer ik directe patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek.
De patiënten die ik behandel hebben longkanker, slokdarmkanker of maagkanker. Bij iedere patiënt is het een uitdaging om de operatie zo goed mogelijk af te stemmen op de rest van de behandeling. In mijn onderzoeksactiviteiten richt ik me vooral op de behandeling van het slokdarm- en maagcarcinoom.

Daarnaast ben ik voorzitter van de multidisciplinaire Maag-Darm-Levertumorwerkgroep. In deze werkgroep heeft kwaliteit van zorg in de gehele zorgketen van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit de hoogste prioriteit.

Buiten het ziekenhuis ben ik voorzitter van de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) en van de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG). Met de landelijke auditgegevens kunnen verbetertrajecten in de zorg gedefinieerd worden, en de DGCG is er vooral voor het coördineren van landelijke maagkankerstudies.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Stokkel, Longkanker, Nucleaire Geneeskunde, Neuro-endocriene Tumoren (NET) Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.P.M. (Marcel) Stokkel

Sinds 2010 werk in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kanker met behulp van radioactieve stoffen. Mijn speciale aandachtsgebieden zijn endocriene en neuro-endocriene tumoren en borstkanker. Het is mijn doel om de (moleculaire) diagnostiek op maat te leveren, waarin ontwikkeling en vernieuwing voorop staan.

Als opleider ben ik actief betrokken bij het doorgeven van kennis en vaardigheden aan arts-assistenten, studenten en promovendi. Als hoofd van het cluster Diagnostisch Oncologische Disciplines (DOD) streef ik ernaar alle betrokken afdelingen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap stap voor stap vooruit te helpen.

 

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige

020 512 9111

Close this window
Vogel, Longkanker, Nucleaire Geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. W.V. (Wouter) Vogel

Als nucleair geneeskundige is mijn aandachtsgebied het afbeelden van tumoren met PET-scans. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken om deze scans nog nauwkeuriger te kunnen maken. Daarmee kan ook preciezer de juiste behandeling gekozen, en waar nodig bijgestuurd worden.  

Als radiotherapeut werk ik aan het gebruik van PET-scans bij de behandeling met bestralingen. Met deze scans probeer ik bij te dragen aan een nog nauwkeuriger bestraling, door betere informatie beschikbaar te maken over de plaats en uitbreiding van de tumor. Ook wil ik helpen de behandeling te verbeteren door de reactie van tumoren al tijdens de bestraling in beeld te brengen.

 

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige / Radiotherapeut in opleiding

020 512 9111

Close this window
Wouters, Longkanker, Huid- en Melanoom, Chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M.W.J.M. (Michel) Wouters

Vanaf medio 2007 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als chirurg. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van melanoom en longkanker.

Daarnaast ben ik voorzitter van de CIK-commissie (Commissie Indicatoren en Kwaliteitsregistratie)  binnen het Antoni van Leeuwenhoek en zet mij ook in om de kwaliteit die ons ziekenhuis levert zichtbaar te maken, onder andere via de website.

Verder ben ik voorzitter van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), een organisatie die alle medisch specialisten betrokken bij de oncologie in Nederland vertegenwoordigd. SONCOS stelt onder andere de kwaliteitsnormen op waar ziekenhuizen aan moeten voldoen om optimale oncologische zorg te kunnen verlenen. Ook ben ik mede-oprichter en hoofd van het wetenschappelijk bureau van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), de organisatie in Nederland die de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen evalueert, spiegelinformatie geeft aan zorgverleners om die kwaliteit te kunnen verbeteren en deze transparant maakt richting de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en publiek.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Zimmerman, Longkanker, Dagbehandeling, Thoraxoncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M.P.M. (Marion) Zimmerman

Sinds augustus 2010 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het begeleiden van patiënten met longkanker. Dat doe ik samen met een team van longartsen, andere verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen, radiotherapeuten en longchirurgen.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die bij ons komen goed geïnformeerd zijn en altijd terecht kunnen met vragen over hun ziekte. Ook de situatie thuis ontsnapt niet aan onze aandacht. 


Afdeling
Dagbehandeling
Specialisatie
Verpleegkundig specialist Thoraxoncologie

020 512 9111

Close this window
Westerveld-de Zwart, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. I.M. (Ingrid) de Zwart

Sinds 2010 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik houd me voornamelijk bezig met de radiologie van de buik en mammadiagnostiek. Radiologie is een boeiend vak, omdat we met onze technieken ín de patiënt kunnen kijken, zonder te snijden.

Ik heb bewust gekozen voor het AVL omdat de patiënt hier centraal staat. Ik haal mijn voldoening niet alleen uit het radiologisch werk, maar juist ook uit het geruststellen van nerveuze of angstige patiënten. Bijvoorbeeld door een grondige uitleg te geven over wat ik doe.

 

 

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Harms,Longkanker, Apotheek en Klinische farmacologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

E. (Emmy) Harms

Vanaf 2008 werk ik met veel plezier in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben tot begin 2016 werkzaam geweest als verpleegkundig specialist bij de klinische farmacologie waar patiënten behandeld worden met experimentele geneesmiddelen. Sinds begin 2016 ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist bij de thorax oncologie. Ook hier wordt een groot deel van de patiënten die ik nu zie behandeld binnen studieverband. Voor deze groep patiënten zijn wij als verpleegkundig specialist ook het eerste contactpersoon.

Door de snelle ontwikkelingen binnen het kankeronderzoek verandert er veel in de behandeling voor longkankerpatiënten. Het is heel interessant om deze ontwikkelingen van nabij mee te maken. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het signaleren en behandelen van klachten en bijwerkingen. De lijnen in het Antoni van Leeuwenhoek zijn kort, elke werknemer heeft hetzelfde doel: de beste zorg voor de patiënt.

Afdeling
Thoraxoncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window