Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Multidisciplinair team Hoofd-halskanker

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Balm, Hoofd-halsoncologie en -Chirurgie, Huid- en Melanoom centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. A.J.M. (Fons) Balm

Vanaf 1989 werk ik als hoofd/hals-chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik houd mij bezig met de behandeling van goedaardige en kwaadaardige tumoren in het hoofd/halsgebied.

Door de intensieve samenwerking met radiotherapeuten en internist-oncologen in het AVL, kunnen wij de meest succesvolle behandeling van hoofd/halskanker bieden.

 

 

 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd/hals-chirurg

020 512 9111

Close this window
De Boer, Hemato-oncologie, Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.P. (Jan Paul) de Boer

Sinds 2000 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn specialisaties zijn hoofd/halstumoren, schildkliertumoren en lymfeklierkanker. In het AVL kunnen wij een zo goed mogelijke behandeling aanbieden, waarbij voldoende tijd is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Dit persoonlijke contact is voor mij de basis van een behandeling. Ook probeer ik de wachttijd op het poliklinisch spreekuur tot een minimum te beperken.

Om behandelingen verder te verbeteren, ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten en bestuursfuncties. Het is dus mogelijk dat ik patiënten vraag deel te nemen aan een medisch onderzoek. 

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist, hemato-oncoloog

020 512 9111

Close this window
Van den Brekel, Hoofd-halsoncologie en -chirurgie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. Dr. M.W.M. (Michiel) van den Brekel

Sinds 2000 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van  patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied: tumoren uitgaande van de slijmvliezen in mond, neus en keelholte, speekselkliertumoren, huid- en schildkliertumoren. Binnen de afdeling streven wij naar topkwaliteit patiëntenzorg gericht op het genezen met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven.

Naast de behandeling van patiënten houd ik mij bezig met klinisch en translationeel onderzoek. Ook onderzoek op het gebied van revalidatie en kwaliteit van leven heeft mijn aandacht. Verder leiden wij arts-assistenten op om KNO-arts of kaakchirurg te worden en fellows om hoofd-halschirurg te worden.

 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Diessen, Longkanker, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

J.N.A. (Judi) van Diessen

Ik werk sinds begin 2011 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en behandel patiënten met long- en hoofd-halskanker. Vaak zijn dit zeer intensieve behandelingen, waarbij bestraling gecombineerd wordt met chemotherapie. Ik beschouw het als een grote uitdaging om mensen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en de beste behandeling te geven.

Uniek aan het AVL is de manier waarop wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de kliniek. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij behandeld worden volgens de meest recente ontwikkelingen.

 

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Hamming, Radiotherapie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

O. (Olga) Hamming-Vrieze

Ik werk sinds 2006 als radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Door het goede teamwork doe ik dit werk met veel plezier. Ik maak deel uit van de multidisciplinaire teams voor de behandeling van hoofd-halskanker en huidkanker. Binnen deze teams leveren we zorg op maat voor elke patiënt.

Verder ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van radiotherapeutische technieken zoals 'image guided radiotherapy' (IGRT) en 'adaptive radiotherapy' (ART). Met deze technieken kunnen we tumoren preciezer bestralen en de omliggende organen beter beschermen. Zo kan ik direct bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven voor mijn patiënten.

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Frans Hilgers, KNO-arts/hoofd-halschirurg

Prof. dr. F.J.M. (Frans) Hilgers

Sinds 1977 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in hoofd-halskanker ofwel alle kankersoorten die vóórkomen tussen sleutelbeenderen en schedelbasis.

De behandeling is allereerst gericht op de maximale bestrijding van de tumor. Minstens zo belangrijk echter is de aandacht voor een zo goed mogelijk herstel van de vaak onvermijdelijke functiebeperkingen (bv. spreken en slikken) die de tumor en de behandeling kunnen veroorzaken. Onze afdeling heeft daarvoor een uniek, multidisciplinair en preventief revalidatieprogramma opgezet, gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek. Zo hopen we patiënten de beste kwaliteit van leven te kunnen bieden.

 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
KNO-arts/hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Karakullukcu, Hoofd-halsoncologie en -chirurgie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M.B. (Baris) Karakullukcu

Ik heb mijn opleiding tot KNO-arts gevolgd aan de Universiteit van Istanbul. Mijn opleiding tot hoofd-halschirurg vond plaats bij het Jackson Memorial Hospital (University of Miami).

Sinds 2008 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) op de afdeling Hoofd-halsoncologie en -chirurgie. Ik combineer daar klinische taken met onderzoek naar fotodynamische therapie en andere behandelmethoden met behulp van licht.
 
 
 
 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
KNO-arts, hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Klop, Huid- en Melanoom, Hoofd-halsoncologie en -chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. W. M. C. (Martin) Klop

Na mijn opleiding tot KNO-arts in Leiden heb ik in het AVL het fellowship hoofd-halsoncologie en -chirurgie gedaan. Sinds 2008 ben ik staflid bij de vakgroep Hoofd-halsoncologie en -chirurgie.

Ons doel is om vanuit multidisciplinair verband optimale zorg te bieden aan patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Dit willen wij bereiken door het toepassen van de nieuwste medische technieken en de implementatie van (eigen) onderzoeksresultaten.

Mijn persoonlijke  interesse gaat uit naar de chirurgische behandeling van (non) melanoma in het hoofd-halsgebied,  schildwachtklierprocedures en de (laser)behandeling van kleine larynxcarcinomen. 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Koekkoek-Doll, Borstkanker, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. P.K. (Petra) de Koekkoek-Doll

Sinds 2011 ben ik als radioloog werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de diagnostiek voor mammoradiologie, neuroradiologie en hoofd-halsradiologie. Binnen de radiologie is oncologie het onderwerp dat mij het meest interesseert en waar ik mij persoonlijk het meest bij betrokken voel.

Het is voor  mij een uitdaging om samen met en multidisciplinair team van specialisten het optimale voor de patiënt te kunnen betekenen.
 
 
 
 

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Silhouette man

Dr. P.J.F.M. (Peter) Lohuis

Sinds 2000 werk in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in het operatief verwijderen van agressieve huid- en hoofd-halskanker en in de reconstructie van de defecten die hierdoor ontstaan. 

 

 

 

 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Navran, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

A. (Arash) Navran

Sinds 2009 ben ik staflid van de afdeling Radiotherapie in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Een goede samenwerking in het ziekenhuis is heel belangrijk; zo kunnen we de beste zorg aan patiënten geven.

Ik werk met een gespecialiseerd multidisciplinair team samen aan het aandachtsgebied hoofd-halstumoren.
Geavanceerde bestralingstechnieken, ondersteund met klinisch onderzoek, zorgen ervoor dat wij patiënten steeds meer specifieke en effectieve behandelmethoden kunnen bieden.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Pevenage, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Drs. P.P.J. (Philip) Pevenage

Ik ben afgestudeerd als radioloog in Brussel. Sinds 2003 heb ik in België en Nederland ruime ervaring opgedaan op het gebied van neuro- en hoofd-halsradiologie. Sinds 2011 ben ik als radioloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Samen met de andere radiologen probeer ik de ziekte zo goed mogelijk in kaart  te brengen. Soms komt daar een prik (biopsie) aan te pas, vaak onder lokale verdoving, en dus niet erg pijnlijk. Ook werk ik deeltijds in het MRI Centrum.

 

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Smeele.jpg

Prof. Dr. LE. (Ludi) Smeele

Sinds 2003 werk ik als hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Met een team van specialisten, waaronder hoofd-halschirurgen, radiotherapeuten en oncologen, kijken we wat de beste behandeling is voor hoofd-halskanker. Vervolgens bespreken we met de patiënt hoe deze behandeling ingezet kan worden om de ziekte zo effectief mogelijk te bestrijden. Tijdens de nazorg proberen wij veel aandacht te geven aan de bij-effecten van de behandeling en aan revalidatie. Hierbij streven wij zoveel als mogelijk naar terugkeer van een niveau van functioneren zoals dat voor de behandeling was. 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Bing Tan, onderzoek Hoofd-halsoncologie

Prof. dr. I. B. (Bing) Tan

In 1987, na mijn KWF fellowship in de hoofd-hals chirurgie in het Antoni van Leeuwenhoek, heb ik in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Sinds 1995 werk ik weer in het AVL, als staflid op de afdeling hoofd-halsoncologie. Dat doe ik met veel plezier en de collegiale contacten zijn uitstekend. De combinatie van klinische patiëntenzorg en onderzoek blijft een uitdaging.

Mijn aandachtsgebieden zijn Photo Dynamische Therapie (PDT), revalidatie na totale laryngectomie en het nasopharynx carcinoom, een ziekte die veel voorkomt in Indonesië. Ondersteund door KWF Kankerbestrijding hebben we verschillende projecten lopen in samenwerking met de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta.

Sinds 1 april 2016 ben ik werkzaam als hoofd-halschirurg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum, waar ik mij bezig houd met het opleiden van fellows en het introduceren van innovatieve behandelingen. Gelukkig blijf ik in deeltijd nog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek in het kader van gemeenschappelijke research projecten.

 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halsoncologie

020 512 9111

Close this window
Tefsen, Huid-halsoncologie en -chirurgie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

H. (Hannah) Tefsen

Sinds 2011 werk ik als verpleegkundig specialist op de afdeling hoofd- hals oncologie.  Mijn werkzaamheden zijn op de polikliniek. Mijn speerpunten zijn de sneldiagnostiek, het verrichtingenspreekuur en de fotodynamische therapie.

Werken in het Antoni van Leeuwenhoek is een bijzondere ervaring. Het ziekenhuis is klein waardoor iedereen gemakkelijk te bereiken is. Ook het werken in een multidisciplinair team draagt bij aan een complete behandeling. De patiënt staat centraal in dit zorgproces. Is de patiënt tevreden, pas dan zijn wij het ook.

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist in opleiding Hoofd-halsoncologie

020 512 9111

Close this window
Tesselaar, Maag-darm-leverziekten, Medische Oncologie, Neuro-endocriene Tumoren (NET) Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.E.T. Tesselaar

Sinds 2008 ben ik als medisch oncoloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van hoofd-halstumoren en neuro-endocriene tumoren binnen een multidisciplinair team. Voor de hoofd-halstumorwerkgroep zie ik vooral patiënten die een combinatie ondergaan van bestraling en chemotherapie. Die behandeling is zwaar, maar ik zie dat het ons - mede dankzij onderzoek - ­steeds beter lukt patiënten te genezen.

Het werk als neuroendocriene tumorspecialist doe ik samen met de maag-darm-leverartsen. In 1997 is de "carcinoid" polikliniek opgericht dat nu de naam NET- polikliniek heeft, die in 2011 het prestigieuze predicaat 'Centre of Excellence' heeft behaald. 

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Vogel, Longkanker, Nucleaire Geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. W.V. (Wouter) Vogel

Als nucleair geneeskundige is mijn aandachtsgebied het afbeelden van tumoren met PET-scans. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken om deze scans nog nauwkeuriger te kunnen maken. Daarmee kan ook preciezer de juiste behandeling gekozen, en waar nodig bijgestuurd worden.  

Als radiotherapeut werk ik aan het gebruik van PET-scans bij de behandeling met bestralingen. Met deze scans probeer ik bij te dragen aan een nog nauwkeuriger bestraling, door betere informatie beschikbaar te maken over de plaats en uitbreiding van de tumor. Ook wil ik helpen de behandeling te verbeteren door de reactie van tumoren al tijdens de bestraling in beeld te brengen.

 

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige / Radiotherapeut in opleiding

020 512 9111

Close this window
Van der Wiel, Huid-en Melanoom, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B.A. (Bart) van de Wiel

Ik werk sinds 2009 als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Na mijn opleiding tot patholoog in het UMC Utrecht heb ik 12 jaar in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gewerkt. Mijn aandachtsgebieden zijn tumoren van de huid waaronder melanoom, het hoofd-hals gebied, de borst en gynaecologische tumoren.

Ik ben verder betrokken bij de kwaliteitscontrole van laboratoriumtechnieken. Het AVL vind ik een inspirerende werkomgeving waar ik met veel plezier werk.

 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Close this window
Zuur, Hoofd-halsoncologie en -chirurgie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. C. L. (Lotje) Zuur

In het AMC volgde ik mijn opleiding tot KNO-arts. Na een opleiding tot hoofd-halschirurg en oncoloog in VU medisch centrum, kreeg ik de kans om in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) te gaan werken.

Het is mijn doel de individuele patiënt zo goed mogelijk te behandelen. De behandelingskeuzes, de kansen voor de toekomst, maar ook de kwaliteit van leven vind ik belangrijke gespreksonderwerpen.
Samen met het NKI verrichten we hier fundamenteel oncologisch onderzoek. Zo hopen we nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen die de prognose en de kwaliteit van leven van onze patiënten nog verder verbeteren.

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window